Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały Senatu z 2009 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 

Uchwała nr 171 z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 170 z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 169 z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Statutów Szpitali Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 168 z dnia 21 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2010/2011 w Warszawskim Uniwersytecie Warszawskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 167 z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym z działalności szkoleniowej w roku akademickim 2008/2009
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 166 z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. dr hab. Dariusza Sitkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 164B z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie likwidacji Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 164A z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia plan i program studiów podyplomowych w zakresie „Psychologii Klinicznej”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 164 z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie nabycia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny udziałów w „Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 163 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 162 z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie nazwania skweru pomiędzy II i III Kostką Wydziału Farmaceutycznego imieniem założyciela Wydziału Farmaceutycznego – Józefa Celińskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 161 z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie utworzenia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego unikatowego kierunku „Logopedia ogólna i kliniczna”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 160 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 159 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 158 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 157A z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 157 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 156 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 155 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 154 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 153 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 152 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 151 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 150 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 149 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 148 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 147 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 146 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 145 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 144 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 143 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 142 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nauczania na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonego przez Wydział Nauki o Zdrowiu na terenie Radomia.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 141 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu wzorcowego statutu Szpitali Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 140 z dnia 26 października 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo – finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 139 z dnia 26 października 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 138 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego z realizowanej polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju Centrum w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 137 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia godła Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 136 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania prof. dr hab. Włodzimierza Sawickiego na członka Rady Społecznej Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 135 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 134 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. dr hab. Jacka Malejczyka na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 133 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. dr hab. Leszka Babloka na stanowisko profesora zwyczajnego w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 132 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk na stanowisko Kierownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 131 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania dr hab. Bogumiły Wołoszczuk-Gębickiej na stanowisko ordynatora – Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 130 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie: wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2009 rok.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 129 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia ramowego programu i planu niestacjonarnych studiów doktoranckich wydziałów lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 128 z dnia 21 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla Koordynatorów Przeszczepiania Narządów
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 127 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Smoleńską Państwową Akademią Medyczną w Smoleńsku – Rosja.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 126 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu z realizowanej polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 125 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z realizowanej polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 124 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana II Wydziału Lekarskiego z realizowanej polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 123 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana I Wydziału Lekarskiego z realizowanej polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału w roku akademickim 2008/2009.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 122 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Sprawozdania Rektora z działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 121 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: zwiększenia limitu przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku farmacja w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ][ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 120 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia programu i planu w Studiów Podyplomowych w zakresie „Edukacji seksualnej” i „Zarządzania finansami placówek służby zdrowia”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 119 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: zwiększenia limitu przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 118 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dofinansowania projektu „Poprawa dostępności i jakości Leczenia Specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 117 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 116 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 115 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 114 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 113 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 112 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 111 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 110 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 109 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 108 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 107 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 106 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 105 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 104 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 103 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 102 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 101 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 100 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 99 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 98 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 97 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 96 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 95 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 94 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 93 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 92 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 91 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 90 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 89 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 88 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 87 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 86 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 85 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 84 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 83 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 82 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 81 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 80 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 79 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 78 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 77 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 76 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 75 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 74 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 73 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 72 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 71 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 70 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 69 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 68 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 67 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 66 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 65 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 64 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 63 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 62 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 61 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 60 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 59 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 58 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 57 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 56 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 55 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 54 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 53 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 52 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 51 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 50 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 49 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 48 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 47 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 46 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 45 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 44 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

[ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 43 z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie akceptacji działań zmierzających do włączenia Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w strukturę Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 42 z dnia 22 czerwca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2009/2010 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 41 z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie „Seksuologii Klinicznej”, „Seksuologii Sadowej”, „Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 40 z dnia 22 czerwca 2009 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie nadania Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 39 z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2009
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 
  Uchwała nr 26 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2009/2010
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 25 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich prowadzonych
  w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

  Załącznik do Uchwały Nr 25/2009 Senatu WUM z dnia 27.04.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 24 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 23 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  w sprawie nadania Instytutowi Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Profesora Tadeusza Orłowskiego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 22 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Statutowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 22/2009 Senatu WUM z dnia 27.04.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ] • Uchwała nr 21 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie powołania senackiej komisji ds. lecznictwa i współpracy z regionem
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 20 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 19 z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 18 z dnia 16 marca 2009 roku
  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności:


  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

   

  Tekst uchwały nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r.
  w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności: [pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF]

  Załączniki:  Wzory, które wg. powyższego zarządzenia mają zostać wprowadzone odpowiednimi Zarządzeniami Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowią załączniki do:  Uchwała nr 17 z dnia 16 marca 2009 roku
  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 16 z dnia 16 marca 2009 roku
  w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/2009 Senatu WUM z dnia 16.03.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  • Załącznik nr 1 do regulaminu – Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  • Załącznik nr 2 do regulaminu – Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 16/2009 Senatu WUM z dnia 16.03.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Uchwała nr 15 z dnia 16 marca 2009 roku
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 15/2009 Senatu WUM z dnia 16.03.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ] • Uchwała nr 14 z dnia 16 marca 2009 roku
  w sprawie zatwierdzenia ramowego programu i planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 1 do Uchwały nr 14/2009 Senatu WUM z dnia 16.03.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2009 Senatu WUM z dnia 16.03.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Uchwała nr 13 z dnia 16 marca 2009 roku
  w sprawie: odmowy uznania dyplomu lekarza stomatologa absolwentowi Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 12 z dnia 16 lutego 2009 roku
  w sprawie: odmowy uznania dyplomu lekarza stomatologa absolwentowi Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 11 z dnia 16 lutego 2009 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a Uniwersytetem Medycznym w Bukowinie – Ukraina
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 10 z dnia 16 lutego 2009 roku
  w sprawie przyjęcia nowego wzoru Sztandaru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 10/2009 Senatu WUM z dnia 16.02.2009
  [ pobierz plik PDF ]
 • Uchwała nr 9 z dnia 16 lutego 2009 roku
  w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 8 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie ustalenia „Strategii Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2008-2012”
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

  Załącznik
  [ pobierz plik PDF ]

  Załącznik do Uchwały Nr 8/2009 Senatu WUM z dnia 12.01.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


   

  Uchwała nr 7 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie zatwierdzenia „Programu ramowego stacjonarnych studiów doktoranckich”, prowadzonych na Wydziałach Lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

 • Załącznik 1 do Uchwały Nr 7/2009 Senatu WUM z dnia 12.01.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Załącznik 2 do Uchwały Nr 7/2009 Senatu WUM z dnia 12.01.2009
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 •  

   
  Uchwała nr 6 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 5 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 4 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 3 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 2 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników inżynieryjno technicznych i naukowo-technicznych
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
  Uchwała nr 1 z dnia 12 stycznia 2009 roku
  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback