Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały Senatu z 2010 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 

Uchwała nr 133 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji statutowej
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 132 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej w Zakład Radiologii Pediatrycznej w strukturach II Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 131 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania na stanowiska kierownicze niektórych jednostek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 130 z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 129 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. informacji naukowej i wydawnictw.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 128 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. dydaktyki.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 127 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Second University of Naples.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 126 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Belarusian State Medical University.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 125 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Astana Medical University.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 124 z dnia 22 listopada 2010 roku
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Kirow State Medical Academy.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 123 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 122 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii na temat propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 121 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia jednolitego „Systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 120 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inicjatywy utworzenia Konsorcjum Naukowego z Narodowym Instytutem Leków i Instytutem Przemysłu Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 119 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie utworzenia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego unikatowego kierunku „Elektroradiologia”
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 118 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie utworzenia w strukturach I Wydziału Lekarskiego Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii w skład której wejdzie Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 117 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Panu prof. dr hab. n. med. Januszowi Woytoniowi
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 116 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania Pana prof. dr hab. Huberta Wanyury na stanowisko Kierownika Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii I Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 115 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Université Paris-Est Marne-laVallee
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 114 z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie zwiększenia budżetu szkolnictwa wyższego na 2011 rok w części dotyczącej wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników uczelni publicznych
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 113 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie utworzenia oraz przeniesienia niektórych jednostek w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 112 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania prof. dr hab. Jerzego Polańskiego Dziekana II Wydziału Lekarskiego dotyczącego polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2009/2010.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 111 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. wykupu prawa korzystania z 200 m2 powierzchni w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 81 (ZIAM) od firmy RAL sp. z.o.o.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 110 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2010 rok
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 109 z dnia 25 października 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały nr 109/2010 Senatu WUM z dnia 25.10.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 108 z dnia 25 października 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 108/2010 Senatu WUM z dnia 25.10.2010
  [ pobierz plik PDF ]  


 

Uchwała nr 107 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania na stanowiska kierowników niektórych jednostek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 106 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie rezygnacji Pana prof. dr hab. Dariusza Sitkiewicza ze stanowiska Kierownika Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 105 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku fizjoterapia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 104 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktyki za rok 2009/2010
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały nr 104/2010 Senatu WUM z dnia 25.10.2010
  [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik do załącznika do Uchwały nr 104/2010 Senatu WUM z dnia 25.10.2010
   [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 103 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zgłoszenia Pana prof. nadzw. dr hab. med. Bolesława K. Samolińskiego jako kandydata do udziału w konkursie na członka rady nadzorczej Radia dla Ciebie S.A.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 102 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zgłoszenia Pana prof. nadzw. dr hab. med. Bolesława K. Samolińskiego jako kandydata do udziału w konkursie na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej S.A.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 101 z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. strategii „Priorytety w zakresie zdrowia w okresie prezydencji Polski w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku”
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 100 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania prof. dr hab. n. farm. Marka Naruszewicza Dziekana Wydziału Farmaceutycznego dotyczącego polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego za okres od dnia 1 września 2008 r. do dnia 20 września 2010 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 99 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. Projektu ustawy o działalności leczniczej
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 98 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. Projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 97 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie przyjęcia darowizny przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na cele statutowe
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 96 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie zorganizowania Kursu pt. „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” przez Międzynarodowe Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego EDEN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 95 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania Pani dr hab. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej na stanowisko Kierownika Zakładu Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 94 z dnia 20 września 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 93 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie przyznania medalu „ Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Instytutowi Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 92 z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Instytutowi Transplantologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 91 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 90 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 1 do załącznika do Uchwały nr 90/2010 Senatu WUM z dnia 2.08.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 89 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia programów i planów Studiów Podyplomowych w zakresie: „Zagrożenia środowiskowe – znaczenie w Zdrowiu Publicznym” oraz „Medycyna estetyczna”
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 1 do załącznika do Uchwały nr 89/2010 Senatu WUM z dnia 2.08.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 2 do załącznika do Uchwały nr 89/2010 Senatu WUM z dnia 2.08.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 88 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 88/2010 Senatu WUM z dnia 2.08.2010
  [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik nr 1 do załącznika do Uchwały nr 88/2010 Senatu WUM z dnia 2.08.2010
   [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik nr 2 do załącznika do Uchwały nr 88/2010 Senatu WUM z dnia 2.08.2010
   [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 87 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie niektórych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ujętych w Budżecie Zadaniowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 86 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowiskach kierowników niektórych jednostek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 85 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie obowiązywania w roku akademickim 2010/2011 „Zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2009/2010”
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 84 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Finansowo–Budżetowych za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr do Uchwały Nr 84/2010 Senatu WUM z dnia 2.08.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 83 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 82 z dnia 2 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Rektora z działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 81 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie przekształcenia Zakładu Fizjologii Człowieka w Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 80 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Medycyny i Filozofii w Zakład Bioetyki w strukturach II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 79 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie utworzenia Zakładu Historii Medycyny w strukturach I Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 78 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na prowadzenie działalności gospodarczej
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 77 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia programów i planów Studiów Podyplomowych w zakresie: „Pomocy psychologicznej w medycynie” oraz „Etyki praktyki lekarskiej i opieki medycznej”
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/2010 Senatu WUM z dnia 28.06.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 77/2010 Senatu WUM z dnia 28.06.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 76 z dnia 28 czerwca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2010/2011 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 75 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na stanowiska profesorów, dyrektora oraz kierowników niektórych jednostek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 74 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 74/2010 Senatu WUM z dnia 28.06.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 73 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie utworzenia Poradni Rehabilitacji Urologicznej w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 73/2010 Senatu WUM z dnia 28.06.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 72 z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie utworzenia, przekształcenia oraz likwidacji niektórych jednostek w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 72/2010 Senatu WUM z dnia 28.06.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 71 z dnia 28 czerwca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 71/2010 Senatu WUM z dnia 28.06.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 70 z dnia 28 czerwca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/2010 Senatu WUM z dnia 28.06.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 69 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Panią Justynę Łukjaniuk w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Mińsku za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 68 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Pana Siergieja Swiridiuka w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym na Białorusi za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 67 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Panią Lubow Swiridiuk w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym na Białorusi za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 66 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 66/2010 Senatu WUM z dnia 24.05.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 65 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 65/2010 Senatu WUM z dnia 24.05.2010
  [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik nr 1 do załącznika do Uchwały Nr 65/2010 Senatu WUM z dnia 24.05.2010
   [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 64 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesorowi Johnowi Hansenowi
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 63 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na stanowiska profesorów oraz kierowników niektórych jednostek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 62 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 61 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Podziału środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej na badania własne w 2010 r.
[ pobierz plik PDF ]

 • ? Załącznik do Uchwały Nr 61/2010 Senatu WUM z dnia 24.05.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 60 z dnia 24 maja 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2010/2011 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 59 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej w Katedrę Biochemii i Chemii Klinicznej oraz utworzenia w jej ramach trzech nowych zakładów w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 58 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie utworzenia Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii w strukturach II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 57 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie utworzenia Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 56 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych w Katedrę i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 55 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie zniesienia III Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wchodzącej w struktury II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 54 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Rehabilitacji w Klinikę Rehabilitacji w strukturach I Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 53 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2011/2012
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 1 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 2 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 3 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 4 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 5 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 6 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 7 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 8 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 9 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 10 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 11 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 12 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 13 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 14 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 15 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 16 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 17 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 18 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 19 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 20 do Uchwały Nr 53/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 52 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 52/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik nr 1 do załącznika do Uchwały Nr 52/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010 – Wzór zawiadomienia oraz wniosku
   [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 51 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie utworzenia Poradni Chirurgii Plastycznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 50 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 49 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na stanowiska profesorów oraz kierowników niektórych jednostek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 48 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie „Dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych”
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 48/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 47 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie likwidacji Poradni Gstrologicznej, Poradni Ortotyki i Prototyki Narządu Ruchu, Poradni Leczenia Osteoporozy, Poradni Chorób Wewnętrznych, Poradni Pediatrycznej, Pracowni Protetyki Stomatologicznej i zmiany nazwy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus ? Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 46 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 46/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 45 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutów Szpitali Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 45/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 45/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 44 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 44/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 43 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad płatności za studia odbywane w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 42 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności: za studia niestacjonarne, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim, za prowadzenie kursów dokształcających.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 41 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 40 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2011/2012
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 40/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik do Załącznika do Uchwały Nr 40/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010 – Kwestionariusz oceny kandydata na studia doktoranckie
   [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 39 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 38 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia wstępnych informacji o uzyskanych wynikach ekonomicznych za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 37 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo – finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 36 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 1 Budżet Zadaniowy – zestawienie zbiorcze
  [ pobierz plik PDF ]  


 

Uchwała nr 35 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo – finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 34 z dnia 22 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Metodologii Badań Klinicznych
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 33 z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Rady I Wydziału Lekarskiego w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Pana Wiaczesława Switana w Winnickim Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. M.I.Pyrohowa na Ukrainie za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 32 z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Rady I Wydziału Lekarskiego w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Pana Andrzeja Suprona w Witebskiej Państwowej Akademii Medycznej na Białorusi za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 31 z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 30 z dnia 22 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie nadania Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 29 z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji Statutowej za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 28 z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 27 z dnia 22 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2009 r.
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 26 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik – sprawozdanie z pracy Senackiej Komisji ds. Nauki
  [ pobierz plik PDF ]
  • Załącznik nr 1 do sprawozdania z Prac Senackiej Komisji ds. Nauki
   [ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 25 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie przekształcenia Zakładu Analizy Leków w Zakład Bioanalizy i Analizy Leków w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 24 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Rady I Wydziału Lekarskiego dotyczącej odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego w Państwowej Akademii Medycznej w Iwano-Frankowsku na Ukrainie pana Olega Tchoriwskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 23 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie: warunków oraz trybu rekrutacji na Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie medycyny molekularnej przy I Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 22 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie medycyny molekularnej przy I Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 21 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia programu Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie medycyny molekularnej przy I Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 20 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie medycyny molekularnej przy I Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 19 z dnia 15 lutego 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 18 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej skutków finansowych dla uczelni wyższych wynikających z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102)
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 17 z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
[ pobierz plik PDF ]


 

Uchwała nr 16 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie przekształcenia Zakładu Profilaktyki Onkologicznej oraz Zakładu Zdrowia Publicznego poprzez włączenie tych jednostek w struktury Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 15 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia ramowego programu i planu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Farmaceutycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 14 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 13 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 12 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 11 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 10 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 9 z dnia 25 stycznia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2010
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 8 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie utworzenia Katedry Zdrowia Publicznego w strukturze Wydziału Nauki o Zdrowiu
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 7 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Farmaceutycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 6 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w aspekcie przedłużenia mianowania Pana prof. nadzw. dr hab. Jerzego Jurkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 5 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w aspekcie mianowania Pani prof. dr hab. Marianny Kańskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biochemii II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 4 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii w aspekcie przedłużenia mianowania Pana prof. nadzw. dr hab. Mariusza Łapińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii I Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 3 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 2 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Hamamatsu University School of Medicine
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Uchwała nr 1 z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback