Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2011 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała nr 107/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[pobierz pdf]

Załącznik do uchwały nr 107/2011 Senatu WUM
[pobierz pdf]

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za studia
[pobierz pdf] [pobierz rtf]

Wniosek o zwolnienie z całości lub części opłaty za studia
[pobierz pdf] [pobierz rtf]

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za studia
[pobierz pdf] [pobierz rtf]

Uchwała nr 106/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012/2016.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 105/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. finansów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 104/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Theodore Bilharz Institute.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 103/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 102/2011 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji statutowej.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012.
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Budżet zadaniowy
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wynagrodzenia osobowe z dotacji Ministra Zdrowia
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2a do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wynagrodzenia osobowe z dodatkowych środków pochodzących z przychodów własnych WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2b do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezosobowy fundusz płac
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Kształcenie podyplomowe
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Koszty ogółem działalności badawczej, współpracy z zagranicą i inne projekty
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Środki wydziałowe - wydatki bieżące
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Koszty ogólnouczelniane - koszty zadań i własne jednostek administracyjnych
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 7 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wydatki na rzecz studentów
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 8 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zadania remontowe
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 9 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Fundusz inwestycji budowalnych
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 10 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zakupy inwestycyjne
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 11 do Uchwały nr 101/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 100/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokosci 30 000 000 zł.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 99/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 98/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2012/2013.
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 98/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2012/2013
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 97/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 96/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji w strukturach Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego - Zakładu Zaburzeń Rytmu.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 95/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 95/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 94/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń.
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Uchwały nr 94/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 93/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 93/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Uchwały nr 93/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 92/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności senackiej komisji ds. nauki za rok 2010.
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 92/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności senackiej komisji ds. nauki za rok 2010
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 91/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Stanford Health.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 90/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. informacji naukowej i wydawnictw.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 89/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. dydaktyki.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 88/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności senackiej komisji ds. informacji naukowej i wydawnictw za rok 2010/2011.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 88/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z prac Senackiej Komisji ds. Informcji Naukowej i Wydawnictw
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Sprawozdania z prac Senackiej Komisji ds. Informcji Naukowej i Wydawnictw
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 87/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. oceny profesorów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 86/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5000000 zł
[pobierz pdf]

Uchwała nr 85/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2012/2013
[pobierz pdf]

Uchwała nr 84/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 83/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko Ordynatora-Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 82/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Panu Profesorowi Augustowi Heidlandowi
[pobierz pdf]

Uchwała nr 81/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktyki za rok 2010/2011
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 81/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktyki za rok 2010/2011
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 80/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie utworzenia niektórych jednostek w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 80/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wykaz jednostek działalności podstawowej
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Uchwały nr 80/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 79/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich oraz Zasad powiadamiania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 79/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
  [pobierz pdf]
  • załącznik do Zasad wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
   [pobierz pdf]
 • załącznik do Uchwały nr 79/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady powiadamiania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej
  [pobierz pdf]
  • załącznik do Zasad powiadamiania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 78/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 77/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2011-2015 pozycji - wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
[pobierz pdf]

Uchwała nr 76/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 76/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Muzeum Histoii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 75/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady I WL WUM nr APL 525/7/9/2011 w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Pana Mykhaylo Zadorozhny w Tarnopolskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. I.J. Horbaczewskiego na Ukrainie za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów Wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 74/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady I WL WUM nr APL 525/1/9/2011 w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Andrzeja Uszkiewicza w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Grodnie na Białorusi za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów Wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 73/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady I WL WUM nr APL 525/5/9/2011 w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Pana Mikalai Smoliar w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Grodnie na Białorusi za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów Wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 72/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 72/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 71/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 71/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Strategia Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na lata 2012 - 2016
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 70/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia niektórych jednostek w Smodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wykaz jednostek działalności podstawowej
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Uchwały nr 70/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 69/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowiskach kierowników niektórych jednostek organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 68/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 67/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 66/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 66/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 65/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo - finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 65/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 64/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 63/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora trójstronnej umowy o ramowej współpracy z Second of Univercity of Naples oraz Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 62/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z The Tbilisi State Medical Academy
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 61/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji w strukturach Kliniki Pediatrii I Wydziału Lekarskiego - Pracowni Genetyki Klinicznej
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 60/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na I rok studiów stacjonarnych na kierunku farmacja w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2011/2012
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 59/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Pana prof. dr hab. n. med. Andrzeja Friedmana do pełnienia funkcji Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 58/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programów i planów "Podyplomowych Studiów Zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych"
[pobierz plik PDF]

załącznik do uchwały 58/2011 Senatu WUM
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 57/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych dotyczącego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2011/2012
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 56/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2011/2012"
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 55/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie przeznaczenia dywidendy Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. zo.o.
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 54/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 53/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[pobierz plik PDF]

Uchwała nr 52/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu 
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 51/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania i przedłużenia zatrudnienia na stanowiska kierowników niektórych jednostek organizacyjnych w II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 50/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011 
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 49/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011 
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 48/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania prof. nadzw. dr hab. Heleny Makulskiej-Nowak - Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego dotyczącego działalności Studium w 2010 r. 
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 47/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. oceny profesorów 
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 46/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia medalu Złoty Laur Absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 1 - Wzór medalu Złoty Laur Absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 2 - Wniosek o przyznanie medalu Złoty Laur Absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]
Uchwała nr 45/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Rektora z działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 44/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 43/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego, powołania i przedłużenia zatrudnienia na stanowiska kierowników oraz odwołania ze stanowisk kierowników niektórych jednostek organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 42/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 41/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia: Statutów Szpitali Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 1 - Statutu Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 2 - Statutu Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 3 - Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 4 - Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik 5 - Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
  [ pobierz plik PDF ]
Uchwała nr 40 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Finansów za rok 2010.
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 39 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem za rok 2010.
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 38 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Hansa-Joachima Meyera do nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 37 z dnia 30 maja 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/2011 Senatu WUM z dnia 30.05.2011
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37/2011 Senatu WUM z dnia 30.05.2011
  [ pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 37/2011 Senatu WUM z dnia 30.05.2011
  [ pobierz plik PDF ]
Uchwała nr 36 z dnia 30 maja 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2010 zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 35 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 34 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do Uchwały Nr 34/2011 Senatu WUM z dnia 30.05.2011
  [ pobierz plik PDF ]

Załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 33 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Panu prof. dr hab. Antoniemu Krzeskiemu
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 32 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Panu prof. dr hab. Andrzejowi Kukwie
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 31 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Pani prof. nadzw. dr hab. Ewie Osuch-Wójcikiewicz
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 30 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii w aspekcie powołania Pana dr hab. med. Dariusza Szukiewicza na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 29 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady I WL WUM nr APL 525/1/9/2010 w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Panią Irenę Krupę w Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. I.J. Horbaczewskiego w Tarnopolu na Ukrainie za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów Wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 28 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady I WL WUM nr APL 525/3/9/2010 w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza uzyskanego przez Pana Borysa Guńko w Winnickim Medycznym Uniwersytecie Narodowym im. I.M. Pyrohowa na Ukrainie za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów Wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 27 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie medycyny molekularnej przy I Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 26 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2012/2013
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 25 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 24 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów za rok 2010
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 23 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 22 z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2012/2013
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 21 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji Statutowej za rok 2010
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 20 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie utworzenia, likwidacji, połączenia oraz zmiany nazwy niektórych jednostek w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 19 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2011/2012
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 18 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii w aspekcie powołania Pana dr hab. Artura Stolarczyka na stanowisko kierownika Zakładu Rehabilitacji Klinicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 17 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie likwidacji w strukturach Wydziału Nauki o Zdrowiu – Kliniki Położnictwa i Ginekologii
pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 16 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie przekształcenia w strukturach Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej w Oddział Medycyny Laboratoryjnej
pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 15 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie likwidacji i utworzenia niektórych jednostek organizacyjnych w strukturach II Wydziału Lekarskiego 
pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 14 z dnia 28 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011 
pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 13 z dnia 28 lutego 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2011/2012 
pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 12 z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii na Apel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rektorów polskich uczelni.
pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 11 z dnia 28 lutego 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011.
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 10 z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii w aspekcie przedłużenia zatrudnienia na stanowiskach profesorów w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 9 z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie przyznania dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń.
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 8 z dnia 24 stycznia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2011/2012
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 7 z dnia 24 stycznia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 6 z dnia 24 stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dofinansowania projektu „Poprawa dostępności i jakości Leczenia Specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus”
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 5 z dnia 24 stycznia 2011 roku

w sprawie rozliczenia projektu „Poprawa dostępności i jakości Leczenia Specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus”
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 4 z dnia 24 stycznia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. nauki
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 3 z dnia 24 stycznia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. finansowo-budżetowych
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 2 z dnia 24 stycznia 2011 roku

w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
[ pobierz plik PDF ]

Uchwała nr 1 z dnia 24 stycznia 2011 roku

w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Ks. Józefowi Jachimczakowi
[ pobierz plik PDF ]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback