Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2012 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała nr 126/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2a do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2b do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 7 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 8 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 9 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 10 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 11 do uchwały 126/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 125/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 124/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem w 2011 r.
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 124/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 123/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
[pobierz pdf]

Uchwała nr 122/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Auli Centrum-Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Profesora Janusza Piekarczyka
[pobierz pdf]

Uchwała nr 121/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Uczelni
[pobierz pdf]

Uchwała nr 120/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 119/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 118/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 117/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 116/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 115/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 114/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 114/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 113/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Budżet zadaniowy zestawienie zbiorcze. Plan na rok 2012 - po zmianach
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 113A/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2013
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 113A/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Plan rzeczowo-finansowy Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2013
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 112/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 111/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 110/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 109/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 108/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 107/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2012 r., w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
[pobierz pdf]

Uchwała nr 106/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 105/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Infromacji Naukowej i Wydawnictw na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 104/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 103/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 102/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 101/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 100/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 99/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 98/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 97/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 rok
[pobierz pdf]

Uchwała nr 96/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie przekształcenia niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 95/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie zgłoszenia Pani dr hab. Bożeny Czarkowskiej-Pączek na kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 94/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pana prof. dr hab. Mirosława Wielgosia na stanowisko profesora zwyczajnego w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
[pobierz pdf]

Uchwała nr 93/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 92/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie konwalidacji uchwały nr 56/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 czerwca 2012 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 91/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie utworzenia Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 90/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 90/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Wykaz jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 89/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r., w sprawie określenia zasad pobierania opłat na studiach na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonych w języku angielskim w Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 89/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - "Zasady płatności za studia prowadzone w języku angielskim w Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego na kierunku lekarsko-dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 88/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r., w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania Pana prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka - Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 86/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r., w sprawie wyrażenia opinii w dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Edwarda Towpika na stanowisko profesora nadzwyczejnego w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 85/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r., zmieniająca uchwałę Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 84/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 83/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo - finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 82/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 81/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki Jakości Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 80/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Senatu okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 79/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana Profesora Franza H. Messerli'ego do nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 78/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Mc Gill University Health Centre (MUHC) oraz Faculty of Medicine, Mc Gill University w Montrealu a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 77/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Materiały odpowiadające treści załączników są do wglądu w Biurze Organizacyjnym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304

Uchwała nr 76/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku audiofonologia
[pobierz pdf]

Uchwała nr 75/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Jego Magnificencji Rektora do podjęcia decyzji finansowych w tym zaciągnięcia zobowiązania finansowego w związku z przeprowadzeniem przebudowy i remontu dachu budynku Katedry i Kliniki Dermatologicznej przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 74/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów podyplomowych w zakresie Metodologii Badań Klinicznych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 73/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 72/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej, Seksuologii Sądowej, Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa
[pobierz pdf]

Uchwała nr 71/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Spółką Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia
[pobierz pdf]

Uchwała nr 70/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 69/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych Zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 68/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Menedżer zarządzania projektami w podmiotach leczniczych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 67/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 66/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Zarządzanie marketingiem medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 65/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia niektórych jednostek organizacyjnych w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 64/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowiska profesorów nadzwyczajnych niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 63/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 62/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Uniwersytetem Melbourne o współpracy naukowej i realizacji projektu zgłoszonego do konkursu "Harmonia 3", organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki
[pobierz pdf]

Uchwała nr 61/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Kodekcu Etyki Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 60/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014
[pobierz pdf]

Uchwała nr 59/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2012/2013
[pobierz pdf]

Uchwała nr 58/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowiska kierowników niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 57/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 55/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Programu restrukturyzacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Załącznik do uchwały nr 55/2012 Senatu WUM znajduje się do wglądu w Biurze Organizacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Budynek Rektoratu, pok. 304.

Uchwała nr 54/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 54/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego - Wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego - Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego - Wykaz oddziałów
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 53/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 53/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Wykaz oddziałów
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 52/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Żywienie kliniczne
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 52/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Plan studiów podyplomowych "Żywienie kliniczne"
  [pobierz pdf]
 • załącznik do Uchwały nr 52/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Program studiów podyplomowych "Żywienie kliniczne"
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 51/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Wójcika - Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu z realizowanej przez siebie polityki osobowej, dorobku naukowo-dydaktycznego oraz sprawozdania finansowego z działalności Wydziału Nauki o Zdrowiu w kadencji 2008-2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 50/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie przyjęcia Sprawozdania prof. dr hab. n. farm. Marka Naruszewicza - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z realizowanej przez siebie polityki osobowej, dorobku naukowo-dydaktycznego oraz sprawozdania finansowego z działalności Wydziału Farmaceutycznego w kadencji 2008-2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 49/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie przyjęcia Sprawozdania prof. dr hab. n. med. Jerzego A. Polańskiego - Dziekana II Wydziału Lekarskiego z realizowanej przez siebie polityki osobowej, dorobku naukowo-dydaktycznego oraz sprawozdania finansowego z działalności II Wydziału Lekarskiego w kadencji 2008-2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 48/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 48/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego - Wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego - Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego - Wykaz oddziałów
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 47/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Klinicznemu Szpitalowi Okulistycznemu w Warszawie
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 47/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego - Wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego - Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego - Wykaz oddziałów
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 46/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 46/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej - Wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej - Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej - Wykaz oddziałów
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 45/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2011
[pobierz pdf]

Uchwała nr 44/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowiska kierowników niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 43/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 42/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały nr 42/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]


  • załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
   [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 41/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 40/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia - Dziekana I Wydziału Lekarskiego z realizowanej przez siebie polityki osobowej, dorobku naukowo-dydaktycznego oraz sprawozdania finansowego z działalności I Wydziału Lekarskiego w kadencji 2008-2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 39/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry za lata 2010-2011
[pobierz pdf]

Uchwała nr 38/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 37/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Somiance, powiat wyszkowski
[pobierz pdf]

Uchwała nr 36/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Funduszu Rozwoju Uczelni i jego zasad gospodarki finansowej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 35/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.3. pn. System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 34/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 33/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
[pobierz pdf]

Uchwała nr 32/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014
[pobierz pdf]

- załącznik do uchwały nr 32/2012 Senatu WUM z dnia 23.04.2012 r.
[pobierz pdf]

- załącznik nr 1
[pobierz pdf]

- załącznik nr 2
[pobierz pdf]

- załącznik nr 3
[pobierz pdf]

- załącznik nr 4
[pobierz pdf]

- załącznik nr 5
[pobierz pdf]

- załącznik nr 6
[pobierz pdf]

- załącznik nr 7
[pobierz pdf]

- załącznik nr 8
[pobierz pdf]

- załącznik nr 9
[pobierz pdf]

- załącznik nr 10
[pobierz pdf]

- załącznik nr 11
[pobierz pdf]

- załącznik nr 12
[pobierz pdf]

- załącznik nr 13
[pobierz pdf]

- załącznik nr 14
[pobierz pdf]

- załącznik nr 15
[pobierz pdf]

- załącznik nr 16
[pobierz pdf]

- załącznik nr 17
[pobierz pdf]

- załącznik nr 18
[pobierz pdf]

- załącznik nr 19
[pobierz pdf]

- załacznik nr 20
[pobierz pdf]

- załącznik nr 21
[pobierz pdf]

- załącznik nr 22
[pobierz pdf]

Uchwała nr 31/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydziałowych Studiów Doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 31/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Wydziałowych Studiów Doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 30/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia w strukturach Oddziału Dietetyki Wydziału Nauki o Zdrowiu - Zakładu Immunologii i Żywienia oraz Zakładu Biochemii i Żywności w Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
[pobierz pdf]

Uchwała nr 29/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowiska kierowników niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 28/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2012/2013
[pobierz pdf]

Uchwała nr 27/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy dydaktycznej w zakresie wymiany studentów pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Berner Bildungszentrum Pfelge w Bernie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 26/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy dydaktycznej w zakresie wymiany studentów pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a University Teknologi MARA z Malezji
[pobierz pdf]

Uchwała nr 25/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy dydaktycznej w zakresie wymiany studentów pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a University Achmad Yani University z Indonezji
[pobierz pdf]

Uchwała nr 24/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r., w sprawie utworzenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia
[pobierz pdf]

 • załącznik do Uchwały nr 24/2011 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Opis efektów kształcenia dla kierunku studiów: Elektroradiologia
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 23/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r., w sprawie uruchomienia w Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonych w języku angielskim pod nazwą English Dentistry Division
[pobierz pdf]

Uchwała nr 22/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 21/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do uchwały nr 21/2012 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 20/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie likwidacji w strukturach I Wydziału Lekarskiego - Katedry Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz przekształcenia niektórych klinik
[pobierz pdf]

Uchwała nr 19/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunek/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2012/2013
[pobierz pdf]

Uchwała nr 18/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2012/2013
[pobierz pdf]

Uchwała nr 17/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 17/2012 Senatu WUM - Regulamin Studiów WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 16/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z Narodowym Instytutem Medycznym im. Danyla halickiego we Lwowie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 14/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej pod nazwą "Synergia!" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[pobierz pdf]

Uchwała nr 13/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 13/2012 Senatu WUM - Regulamin Biblioteki Uczelnianej WUM
  [pobierz pdf]

  •  załącznik do Regulaminu Biblioteki Uczelnianej WUM
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 12/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca niektóre uchwały dotyczące zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części oplat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

Uchwała nr 11/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

Uchwała nr 10/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania senackiej komisji ds. finansów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 9/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej pod nazwą "Synergia!" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[pobierz pdf]

Uchwała nr 8/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 7/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Szpitala Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
[pobierz pdf]

- załącznik uchwały nr 7/2012 Senatu WUM
[pobierz pdf]

- wzór znaku graficznego
[pobierz pdf]

- zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
[pobierz pdf]

- wykaz jednostek działalności podstawowej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 6/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
[pobierz pdf]

- załącznik nr 1 do uchwały 6/2012 Senatu WUM
[pobierz pdf]

- załącznik nr 2 do uchwały 6/2012 Senatu WUM
[pobierz pdf]

- wzór znaku graficznego
[pobierz pdf]

- zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
[pobierz pdf]

- wykaz jednostek działalności podstawowej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 5/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012
[pobierz pdf]

- załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2012 Senatu WUM
[pobierz pdf]

Uchwała nr 4/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - teoria i praktyka
[pobierz pdf]

- załącznik do uchwały nr 4/2012 Senatu WUM
[pobierz pdf]

Uchwała nr 3/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia logo Centrum Kształcenia Podyplomowego
[pobierz pdf]

- załącznik do uchwały nr 3/2012 Senatu WUM
[pobierz pdf]

Uchwała nr 2/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko Kierownika Studium Medycyny Katastrof I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 1/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przekształcenia w strukturach I Wydziału Lekarskiego - Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej w Katedrę i Zakład Patomorfologii
[pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback