Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2013 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała Senatu nr 107/2013 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r., w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 154/2013 z dnia 24 września 2013 r. Rady Wydziału Nauki o Zdrwoiu WUM w sprawie: odmowy uznania dyplomu młodszego specjalisty TM No 246670 Pani Tetyany Ostapchuk wydanego dnia 28.02.2003 r. przez Żytomirski Bazowy Koledż Medyczny na kierunku położnictwo za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia na kierunku położnictwo i tytułem zawodowym licencjata położnictwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 106/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 106 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

Uchwała nr 105/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zdnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałęw sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 105/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 104/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian jednostki organizacyjnej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Uchwała nr 103/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 102/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwerystecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014
[pobierz pdf]

Uchwała nr 101/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2014
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 101/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 100/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" Panu doktorowi Mieczysławowi Szatankowi
[pobierz pdf]

Uchwała nr 99/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Międzynarodową Siecią Szpitali Klinicznych MONZA Włochy i Fundacją Kardiologiczną w Turynie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 98/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki za okres od 29 października 2012 r. do 30 listopada 2013 r.
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 98/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 97/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktyki za rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 97/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 96/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw za rok 2013.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 96/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw za rok 2013
  [pobierz pdf]
  • Załącznik do Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw za rok 2013 - Lista publikacji książkowych, zatwierdzonych do druku przez Senacką Komisję ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw w 2012 r. i wydrukowanych przez Oficynę Wydawniczą WUM
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 95/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów za rok 2013.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 95/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów za rok 2013
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 94/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie wyboru podmiotu na dzierżawę 3012,00 m2 nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej na terenie kompleksu Bnacha, przy ul. Banacha 1A, 1B w Warszawie na prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 93/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 92/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 91/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Olgierda Rowińskiego na stanowisko Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 90/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Panu Profesorowi Zbigniewowi Darżykniewiczowi tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 89/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem za rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 89/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 88/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Finansów za rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 88/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 87/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian jednostki organizacyjnej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Uchwała nr 86/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 26 lipca 2013 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 85/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2014
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2a do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2b do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 7 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 8 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 9 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM pok. 304, Budynek Rektoratu]
 • załącznik nr 10 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM pok. 304, Budynek Rektoratu]
 • załącznik nr 11 do uchwały nr 85/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 84/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2013 rok
[pobierz pdf]

Uchwała nr 83/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych w zakresie "Psychologii klinicznej"
[pobierz pdf]

Uchwała nr 82/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 81/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał w sprawie powołania niektórych Komisji Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 80/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy poręczenia spłaty kredytu otwartego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 79/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania Pana prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka - Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 78/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 września 2013 r., w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Prawo medyczne w ochronie zdrowia
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 78/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Plan studiów podyplomowych "Prawo medyczne w ochronie zdrowia"
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 77/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 września 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 76/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 września 2013 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 75/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 września 2013 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 75/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2013 - Budżet zadaniowy - zestawienie zbiorcze
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 74/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z University College London (Anglia)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 73/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie utworzenia niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 72/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani prof. dr hab. Elżbiety Jodkowskiej na stanowisko Kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 71/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani dr hab. Izabeli Strużyckiej na stanowisko Kierownika Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 70/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Wiesława Jakubowskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 69/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Piotra Ciostka na stanowisko Ordynatora-Kierownika I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 68/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania Pana dr hab. Krzysztofa Owczarka na stanowisko Kierownika Zakładu Psychologii Medycznej II Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 67/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani dr hab. Marzeny Jankowskiej-Anyszki na stanowisko Kierownika Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 66/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pana prof. dr hab. Tomasza Wolańczyka na stanowisku profesora zwyczajnego w II Wydziale Lekarskim
[pobierz pdf]

Uchwała nr 65/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania prof. dr hab. Andrzeja Górskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 64/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Ireneusza Krasnodębskiego na stanowisko Ordynatora-Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 63/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Wiesława Glińskiego na stanowisko Ordynatora-Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 62/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana prof. dr hab. Krzysztofa Czajkowskiego na stanowisko Ordynatora-Kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 61/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana dr hab. Piotra Albrechta na stanowisko Ordynatora-Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci I Katedry Pediatrii I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 60/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pani dr hab. Dagmary Mirowskiej-Guzel na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 59/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania Pana prof. dr hab. Leszka Pączka na stanowisko Ordynatora-Kierownika Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 58/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania Pana prof. dr hab. Jacka Malejczyka na Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 57/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania Pana prof. dr hab. Leszka Królickiego na Kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 56/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołania Pana prof. dr hab. Bogdana Ciszka na stanowisko Kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 55/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z University of Southern Denmark (Dania)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 54/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 53/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 53/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 52/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Uchwała nr 51/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i podpisanie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny umowy poręczenia spłaty pożyczki w związku z jej zaciągnięciem przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
[pobierz pdf]

Uchwała nr 50/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana dr hab. Andrzeja Deptały na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 49/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Romana Danielewicza na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 48/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Józefa Sawickiego na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 47/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Andrzeja Członkowskiego na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 46/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 45/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Pawła Lampe na członka Rady Głównej nauki i Szkolnictwa Wyższego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 44/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej, Seksuologii Sądowej Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 44/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 43/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów i planów Studiów Podyplomowych w zakresie: " Pomocy psychologicznej w medycynie" oraz "Etyki praktyki lekarskiej i opieki medycznej"
[pobierz rtf]

 • załącznik do uchwały nr 43/2013 Senatu WUM
  [pobierz rtf]
Uchwała nr 42/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie: "Zagrożenia środowiskowe - znaczenie w Zdrowiu Publicznym" oraz "Medycyna estetyczna"
[pobierz rtf]

 • załącznik do uchwały nr 42/2013 Senatu WUM
  [pobierz rtf]
Uchwała nr 41/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 40/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 40/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 39/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
[pobierz pdf]

Uchwała nr 38/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 37/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych w zakresie: "Psychologii klinicznej"
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 37/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 36/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - teoria i praktyka
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 36/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 35/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie "Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia"
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 35/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 34/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn. Coaching w ochronie zdrowia
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 34/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 33/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Panu Profesorowi Per - Anders Abrahamssonowi z Kliniki Urologii Uniwersytetu w Lund tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 32/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pana prof. dr hab. Zygmunta Mackiewicza do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 31/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zgłoszenia Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego na kandydata na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 30/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 29/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2014/2015
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 29/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 7 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 8 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 9 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 10 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 11 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 12 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 13 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 14 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 15 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 16 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 17 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 18 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 19 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 20 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 21 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 22 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 23 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 28/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014
[pobierz pdf]

Uchwała nr 27/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 27/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 26/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 26/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 25/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uruchomienia w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej studiów na kierunku farmacja prowadzonych w języku angielskim pod nazwą English Pharmacy Division
[pobierz pdf]

Uchwała nr 24/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarsko - Dentystycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 23/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Logo Wydziału Lekarsko - Dentystycznego WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 22/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 21/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2013 - 2015 pozycji - wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa"
[pobierz pdf]

Uchwała nr 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Budżet zadaniowy - zestawienie zbiorcze
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do uchwały 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Kształcenie podyplomowe
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do uchwały 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Środki wydziałowe - wydatki bieżące
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do uchwały 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Koszty ogólnouczelniane - koszty zadań i własne jednostek administracyjnych
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do uchwały 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Fundusz inwestycji budowlanych
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do uchwały 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zakupy inwestycyjne
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 7 do uchwały 20/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 19/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 18/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 17/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014
[pobierz pdf]

Uchwała nr 16/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r., w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr APLD/525/8/7/2013 Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM w sprawie: odmowy uznania dyplomu lekarza stomatologa uzyskanego przez Panią Tetyanę Ostrouszko nr BK nr 24083258 wydany dnia 25 czerwca 2004 r. na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Hałyćkoho za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 15/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r., w sprawie utworzenia i zmiany nazwy niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 14/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do konsorcjum europejskich uczelni i instytucji (m.in. King`s College London, Kings College Hospital, University of Sevilla, University of Vienna) w celu realizacji trzyletniego projektu TransplantAsia w ramach programu Unii Europejskiej Tempus (Trans-European Mobility Programme for University Studies)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 13/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Narodowym Uniwersytetem Farmaceutycznym (Kharkiv, Ukraina)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 12/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o funkcjonującą Klinikę Położnictwa i Ginekologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus mieszczącą się przy Placu Starynkiewicza 1/3 w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 11/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014
[pobierz pdf]

Uchwała nr 10/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2013/2014
[pobierz pdf]

Uchwała nr 9/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersyettu Medycznego na rok 2013
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały 9/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały 9/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 8/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 8/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 7/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 6/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
  [pobierz pdf]
 • wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  [pobierz pdf]
 • wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
  [pobierz pdf]
 • wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie
  [pobierz pdf]
 • wzór dyplomu ukończenia studiów (opis) - strona pierwsza oraz wzór dyplomu ukończenia studiów (odpis przeznaczony do akt)
  [pobierz pdf]
 • wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  [pobierz pdf]
 • opis dyplomu ukończenia studiów
  [pobierz pdf]
 • opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 5/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 4/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 3/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 2/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 1/2013 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia ogólnych ram instytucjonalnych Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 1/2013 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback