Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2014 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała nr 99/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji Statutowej za rok 2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 99/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji Statutowej za rok 2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 98/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 97/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 97/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Plan rzeczowo-finansowy na rok 2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 96/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2015
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 96/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Plan rzeczowo-finansowy Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2015
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 95/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 95/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Budżet zadaniowy - zestawienie zbiorcze
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 94/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2015
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Budżet zadaniowy - zestawienie zbiorcze
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 93/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na zawarcie z firmą Catering Polski PAMA s.c. M. Jaroń, P. Bejda umowy najmu 783,62 m2 powierzchni użytkowej będącej częścią budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 92/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Finansów za rok 2014 r.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 92/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Finansów za rok 2014 r.
  [pobierz pdf]

Uchwała nr 91/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie zatwierdzneia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki za okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2014 r.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 91/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki za okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2014 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 90/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw za rok 2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 89/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw za rok 2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 89/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem za rok 2013
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 89/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem za rok 2013
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 88/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 87/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 86/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 85/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Zasad wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich oraz Zasad powiadamiania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 85/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 84/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 83/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 82/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 81/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 80/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 79/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2014
[pobierz pdf]

Uchwała nr 78/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Kliniki Neurologii Dziecięcej w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 77/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym w II Wydziale Lekarskim
[pobierz pdf]

Uchwała nr 76/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Kliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki w II Wydziale Lekarskim
[pobierz pdf]

Uchwała nr 75/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Wydziale Nauki o Zdrowiu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 74/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci w Wydziale Nauki o Zdrowiu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 73/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Kliniki Neonatologii w Wydziale Nauki o Zdrowiu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 72/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Instytutu Medycyny Społecznej w I Wydziale Lekarskim
[pobierz pdf]

Uchwała nr 71/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Katedry Zdrowia Publicznego w Wydziale Nauki o Zdrowiu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 70/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Dyrektora Biblioteki Uczelnianej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 69/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 68/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie nadania Panu Prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 67/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie nadania Panu Danielowi Jaeckowi tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 66/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 65/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 64/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu Medycyny Regeneracyjnej w II Wydziale Lekarskim
[pobierz pdf]

Uchwała nr 63/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a California Institute for Regenerative Medicine (CIRM)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 62/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 61/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 60/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 59/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 października 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 58/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r., w sprawie określenia efektów kształcenia realizowanych na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
[pobierz pdf]

 • Załacznik do Uchwały nr 58/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 57/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Funduszu Rozwoju Uczelni oraz zasad gospodarki finansowej funduszem
[pobierz pdf]

Uchwała nr 56/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ul. Miodowej 18
[pobierz pdf]

Uchwała nr 55/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 54/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów podyplomowych w zakresie Metodologii badań klinicznych
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 54/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 53/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów podyplomowych pn. Żywienie kliniczne
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 53/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 52/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 52/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do regulaminu Samorządu Doktorantów WUM
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 51/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie Ogólnouczelnianego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
[pobierz pdf]

Uchwała nr 50/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
[pobierz pdf]

Uchwała nr 49/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad płatności za studia odbywane w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 49/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 48/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 48/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały nr 48/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 3 do uchwały nr 48/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 4 do uchwały nr 48/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 5 do uchwały nr 48/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 6 do uchwały nr 48/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 7 do uchwały nr 48/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 47/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
[pobierz pdf]

Uchwała nr 46/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany jednostek organizacyjnych działalności podstawowej oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały 46/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 - wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 2 - zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
   [pobierz pdf]

  • załączniknr 3 - wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 45/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" Panu prof. dr hab. Andrzejowi Ivo Dobrzańskiemu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 44/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania recenzentów w zakresie nadania Panu Prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 43/2014 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2014 r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na oddaniu w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu nieruchomości przy ul. Pawińskiego 7 w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 42/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2014
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 42/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 41/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2014
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 40/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierowników/ordynatorów w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 39/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania przedłużenia umowy linii kredytowej i kredytu obrotowego udzielonych Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus przez BGK oraz przedłużenia umowy poręczenia spłaty tych kredytów przez Uczelnię
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 38/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej będącej częścią budynku przy ul. Oczki 1A w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 37/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów podyplomowych pn. Rehabilitacja ortopedyczna w urazach sportowych - program podstawowy i Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych w praktyce - program zaawansowany
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 36/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierowników/ordynatorów w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 35/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych pn. Seksuologia sądowa
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 35/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 34/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 33/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2014
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały 33/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 32/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2014
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały 32/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 31/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy oraz likwidacji niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 30/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku audiofonologia oraz uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 29/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 28/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 27/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad płatności za studia odbywane w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 27/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 26/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2014 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 25/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 27/2013 Senatu WUM z dnia 22.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Jednolity Tekst Regulaminu wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 24/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 24/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 23/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 22/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 21/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Klinicznemu Szpitalowi Okulistycznemu w Warszawie nieruchomości przy ul. Sierakowskiego 13
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 20/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia znaku graficznego (logo) i certyfikatu ukończenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 19/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie studentów pochodzenia polskiego z Ukrainy do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 18/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2014/2015
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 17/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 16/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2014/2015
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 15/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmiany nazwy periodyku w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 14/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 29/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2014/2015
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 13/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2014 z dnia 10.02.2014 r.
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały nr 13/2014 z dnia 10.02.2014 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 12/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych pn. Żywienie Kliniczne
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 12/2014 Senatu WUM z dnia 10 lutego 2014 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 11/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 11/2014 Senatu WUM z dnia 10.02.2014 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 10/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz utworzenia Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 9/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 8/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 7/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 6/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 5/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 4/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej na Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 3/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry za lata 2012-2013
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 3/2014 Senatu WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała Senatu nr 2/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała Senatu nr 1/2014 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki pieniężnej dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. zo.o.
[pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback