Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2015 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała nr 90/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 89/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 88/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 87/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 86/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy poręczenia spłaty kredytu otwartego dla nowej linii kredytowej w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 85/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2016
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 85/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu pok. 304

Uchwała nr 84/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 83/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Pana prof. dr hab. Piotra Wroczyńskiego - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału wraz ze sprawozdaniem nt. działalności finansowej za okres od września 2012 r. do chwili obecnej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 82/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2015
[pobierz pdf]

Uchwała nr 81/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2015
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 81/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304

Uchwała nr 80/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2015
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 80/2015 Senatu WUM z dnia 30.11.2015 r.
  [pobierz pdf]

Uchwała nr 79/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę 40/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017
[pobierz pdf]

 

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 9 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 10 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 11 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 12 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 13 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 14 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 15 do uchwały nr 79/2015 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 78/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem za 2014 rok
[pobierz pdf]

Uchwała nr 77/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Finansów na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 76/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Tekst jednolity "Regulaminu przyznawania nagród Rektora WUM nauczycielom akademickim" znajduje się na stronie internetowej WUM w zakładce Dokumenty - Regulaminy - Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych

Uchwała nr 75/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Pani prof. dr hab. Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej - Dziekana Wydziału Lekarsko-Dyntystycznego z realizowanej przez siebie polityki osobowej działalności naukowej i rozwoju Wydziału w okresie 2012-2015
[pobierz pdf]

Uchwała nr 74/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki pieniężnej dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 73/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie
[pobierz pdf]

 

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 73/2015 Senatu WUM z dnia 26 października 2015 r. 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr 73/2015 Senatu WUM z dnia 26 października 2015 r. 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr 73/2015 Senatu WUM z dnia 26 października 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do uchwały nr 73/2015 Senatu WUM z dnia 26 października 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do uchwały nr 73/2015 Senatu WUM z dnia 26 października 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 72/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na rzecz Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z o.o. zestawu do badań rezonansu magnetycznego "Siemens Magnetom Avavto 1,5T"
[pobierz pdf]

Uchwała nr 71/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Regulaminów: działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, korzystania z infrastruktury badawczej WUM oraz zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
[pobierz pdf]

Uchwała nr 70/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian jednostek organizacyjnych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 70/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r.
  [pobierz pdf]


  • Załącznik nr 1 do uchwały nr 70/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r.
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 70/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r.
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do uchwały nr 70/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r.
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 69/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie odmowy uznania dyplomu lekarza stomatologa absolwentowi Iwano-Frankiwskiej Medycznej Akademii Państwowej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 68/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia realizowanych na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 68/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 67/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na WUM)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych na WUM)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na stacjonarnych studiach doktoranckich na WUM)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na niestacjonarnych studiach doktoranckich na WUM)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia prowadzone w języku angielskim na WUM - dotyczy studentów przyjętych na studia w jęz. angielskim
  przed dniem 22 sierpnia 2015 r.)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia prowadzone w języku angielskim na WUM - dotyczy studentów przyjętych na studia w jęz. angielskim
  po dniu 21 sierpnia 2015 r.)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na WUM - w przypadku powtarzania zajęć na studiach stacjonarnych)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych na WUM - w przypadku powtarzania zajęć na studiach niestacjonarnych )
  [poberz pdf] 
 • Załącznik nr 9 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na WUM - w przypadku zwolnienia z czści/całości opłaty)
  [pobierz pdf] 
 • Załącznik nr 10 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych na WUM - w przypadku zwolnienia z czści/całości opłaty)
  [pobierz pdf] 
 • Załącznik nr 11 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na WUM - w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów)
  [pobierz pdf] 
 • Załącznik nr 12 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych na WUM - w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 13 do Uchwały Senatu WUM nr 67/2015 z dnia 28.09.2015 r. (Wzór aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych na WUM - w przypadku zgody na rozłożenie opłaty na raty)
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 66/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pani Irminy Utraty
[pobierz pdf]

Uchwała nr 65/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 64/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę określającą Zasady płatności za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 64/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r. (Zasady płatności za studia prowadzone w języku angielskim)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 63/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Państwowym Lwowskim Uniwersytetem Medycznym im. Danyla Halickiego (Ukraina)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 62/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem w Aberdeen (Szkocja)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 61/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów Podyplomowych w zakresie Dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 61/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 60/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 60/2015 Senatu WUM z dnia 28 września 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 59/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii na terenie kampusu "Banacha" sfinansowanej z dotacji celowej Ministra Zdrowia
[pobierz pdf]

Uchwała nr 58/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na Ministerstwo Zdrowia prawa własności nieruchomości przy ul. Miodowej 18
[pobierz pdf]

Uchwała nr 57/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WUM nr 57/2015 z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu WUM nr 57/2015 z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu WUM nr 57/2015 z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu WUM nr 57/2015 z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu WUM nr 57/2015 z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 56/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 1 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 55/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na niektóre stanowiska w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 54/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 53/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 53/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 52/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2015
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 52/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 51/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Metodologii badań klinicznych
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 51/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 50/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 50/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 49/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy oraz planu i programu Studiów Podyplomowych pn. Rehabilitacja ortopedyczna w urazach sportowych
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 49/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 48/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych w zakresie Bioetyka w praktyce ochrony zdrowia
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 48/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 47/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie budowy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 46/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie budowy Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 45/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2015
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 45/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu pok. 304

Uchwała nr 44/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2015
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 44/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]

Uchwała nr 43/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 42/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 42/2015 Senatu WUM z dnia 25 maja 2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 41/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na niektóre stanowiska w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 40/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 40/2015 Senatu WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 7 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 8 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 9 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 10 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 11 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 12 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 13 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 14 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 15 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 16 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 17 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 18 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 19 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 20 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 21 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 22 do zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 39/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
[pobierz pdf]

Uchwała nr 38/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 37/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 37/2015 Senatu WUM z dnia 20.04.2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 36/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 35/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały 35/2015 Senatu WUM z dnia 20.04.2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 34/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 33/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na niektóre stanowiska w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 32/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 32/2015 Senatu WUM z dnia 20.04.2015 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 31/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na niektóre stanowiska w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 30/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
[pobierz pdf]

Uchwała nr 29/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej recenzji przygotowanej przez Pana prof. dr hab. Tadeusza Tołłoczkę na temat osiągnięć naukowych Pana Profesora Henninga Drallle, w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa kandydatowi przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 28/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Pana dr hab Piotra Węgrzyna na stanowisko Ordynatora-Kierownika Kliniki Położnictwa i Perinatologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 27/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia Pani mgr Małgorzaty Rejnik na stanowisku Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 26/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem w Lipsku
[pobierz pdf]

Uchwała nr 25/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Kijowskim Uniwersytetem Medycznym
[pobierz pdf]

Uchwała nr 24/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem w Atenach
[pobierz pdf]

Uchwała nr 23/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 mara 2015 r., w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Regulaminów: działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, korzystania z infrastruktury badawczej WUM oraz zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
[pobierz pdf]

 • Załacznik nr 1 do Uchwały nr 23/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • Załacznik nr 2 do Uchwały nr 23/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Formularz rezerwacji Infrastruktury badawczej
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Ewidencja korzystania z Infrastruktury badawczej
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Protokół zdawczy sprzętu
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Protokół odbiorczy sprzętu
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 5 do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Karta sprzętu
   [pobierz pdf]
 • Załacznik nr 3 do Uchwały nr 23/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Formularz zgłoszenia programu komputerowego, utworu audiowizualnego, bazy danych
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Formularz zgłoszenia Wyników badań oraz Know-how związanym z tymi Wynikami
   [pobierz pdf]

Uchwała nr 22/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 21/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 23/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 20/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie uruchomienia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studiów drugiego stopnia na kierunku "Logopedia ogólna i kliniczna"
[pobierz pdf]

Uchwała nr 19/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 18/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady, kryteria i tryb dokonywania ocen nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach nauczycieli akademickich
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Uchwały nr 18/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady i tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopów dla celów naukowych oraz dla poratownia zdrowia
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Uchwały nr 18/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - tekst jednolity
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 17/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., w sprawie określenia Warunków i trybu kierowania przez Warszawski Uniwersytet Medyczny za granicę pracowników, doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 17/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Warunki i tryb kierowania przez Warszawski Uniwersytet Medyczny za granicę pracowników, doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 16/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., w sprawie utworzenia w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 15/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych w zakresie Zagrożenia Środowiskowe - znaczenie w Zdrowiu Publicznym oraz Medycyna estetyczna
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 15/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Plan studiów podyplomowych: "Medycyna estetyczna"
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 14/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowiska kierowników i profesorów w niektórych jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 13/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej komisji ds. Oceny Profesorów za rok 2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej komisji ds. Oceny Profesorów za rok 2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 12/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych ram instytucjonalnych Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - ogólne ramy instytucjonalne
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 11/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 10/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem w Bergen (Norwegia)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 9/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Uchwała nr 8/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lutego 2015 r., w sprawie zmian zakresu udzielanych świadczeń w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 8/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Statut Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Wzór znaku graficznego
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Zakres Udzielanych Świadczeń Zdrowotnych
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Wykaz jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 7/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 23/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akadamicki 2015/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 6/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku 2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 6/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku 2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 5/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry w roku 2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 5/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry w roku 2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 4/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w roku akademickim 2013/2014
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 4/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w roku akademickim 2013/2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 3/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku 2014
[pobierz pdf]

 • Załacznik do Uchwały nr 3/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku 2014
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 2/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na zawarciu z Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie umowy o nieodpłatne użyczenie powierzchni użytkowej przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie wraz z budynkami "Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

Uchwała nr 1/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem w Orleanie
[pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback