Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2016 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała nr 104/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekształcenia przez podział Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (ctt) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 103/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Żywienia Człowieka polegającego na wydzieleniu nowej jednostki o nazwie Zakład Dietetyki Klinicznej.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 102/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki wchodzącej w skład Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 101/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie nieruchomości w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 100/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2017.
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 100/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304

Uchwała nr 99/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2016.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 99/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 98/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2016.
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 98/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304

Uchwała nr 97/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian jednostek organizacyjnych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 97/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 96/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 42/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w WUM na rok akademicki 2017/2018)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Wykaz kierunków i specjalności)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Analityka medyczna)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Dietetyka)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Elektroradiologia)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Farmacja)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Fizjoterapia)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 9 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Zdrowie publiczne Specjalność:Higiena stomatologiczna)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 10 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Lekarski)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 11 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Lekarsko-Dentystyczny)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 12 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Logopedia Ogólna i Kliniczna)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 13 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Pielęgniarstwo)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 14 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Położnictwo)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 15 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Ratownictwo Medyczne)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 16 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Techniki Dentystyczne)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 17 do Uchwały nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19.12.2016 r. (Kierunek Zdrowie Publiczne)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 95A/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 95/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 94/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 93/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 92/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 91/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 90/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 89/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2016.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 88/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Senatu WUM z dnia 28 listopada 2016 r. (Standardy kształcenia dla kierunku studiów)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 87/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania imienia Profesora Stanisława Bienieckiego, ulicy łączącej gmach Wydziału Farmaceutycznego z gmachem Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 86/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 86/2016 Senatu WUM z dnia 28 listopada 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 85/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 85/2016 Senatu WUM z dnia 28 listopada 2016 r. (Regulamin Studiów Podyplomowych WUM)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 84/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 83/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 82/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 81/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 80/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 79/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listoapa 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 78/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji programu restrukturyzacji za okres listopad 2012 - grudzień 2015 oraz aktualizacji planu na lata 2016-2024 Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 78/2016 Senatu WUM z dnia 28 listopada 2016 r. (Sprawozdanie oraz aktualizacja planu)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 77/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2016/2017 oraz rozliczenia godzin dydaktycznych.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 76/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 75/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 74/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 73/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie nadania Panu Prof. dr hab. Witoldowi Rużyłło Dziekanowi Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, konsultantowi w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 72/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Zakładu Anatomii Patologicznej i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej o łącznej pow. 447,29 m2 mieszczących się w budynku centrum Biostruktury Collegium Anatomicum, Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek w Warszawie, Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus dla celów statutowych.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 71/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Senatu na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 70/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie: "Umowy o Wymianie Akademickiej i Współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Universidad San Pedro, Chimbote (Peru)".
[pobierz pdf]

Uchwała nr 69/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 68/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wystąpienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o przyznanie kredytu inwestycyjnego na budowę nowego obiektu Centrum Symulacji Medycznych.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 67/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uruchomienia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studiów drugiego stopnia na kierunku "Elektroradiologia".
[pobierz pdf]

Uchwała nr 66/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 66/2016 Senatu WUM z dnia 26 września 2016 r. (Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 65/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyznania dodatku do wynagrodzenia Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego finansowanego ze środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych Uczelni.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 64/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Uchwała nr 63/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie: "Umowy o wymianie akademickiej i współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Toho University (Tokio)
[pobierz pdf]

Uchwała nr 62/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie: "Umowy o wymianie akademickiej i współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Astana Medical University (Kazachstan)".
[pobierz pdf]

Uchwała nr 61/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 61/2016 Senatu WUM z dnia 26 września 2016 r.
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 (Wzór znaku graficznego)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 (Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 (Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej)
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 60/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Władze Uczelni, związane ze zmianą lokalizacji Centrum symulacji Medycznych WUM.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 59/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyznania dodatku do wynagrodzenia Prorektorom, Dziekanom, Prodziekanom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz Kierownikom Studiów Doktoranckich i Pełnomocnikom Rektora na kadencję 2016-2020, finansowanego ze środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych Uczelni.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 58/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2016.
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 58/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu pok. 304

Uchwała nr 57/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zamiany nieruchomości przy ul. Dickensa 25 na nieruchomość przy ul. Dalibora 1
[pobierz pdf]

Uchwała nr 56/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia i wykorzystania budynku przy
ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 55/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 54/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 53/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem w roku 2015
[pobierz pdf]

Uchwała nr 52/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Senatu WUM z dnia 27.06.2016
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 51/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2016
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 51/2016 Senatu WUM z dnia 27.06.2016
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 50/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2016
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 50/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu pok. 304

Uchwała nr 49/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2016.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 49/2016 Senatu WUM z dnia 27.06.2016
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 48/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektóych jednostek na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 47/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych "SGH-WUM-MBA w ochronie zdrowia"
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 47/2016 Senatu WUM z dnia 23.05.2016 (Plan i Program Studiów Podyplomowych)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 46/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/2016 Senatu WUM z dnia 23.05.2016
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/2016 Senatu WUM z dnia 23.05.2016
  [pobierz pdf]

 • Załącznik nr 3 do Uchwały nr 46/2016 Senatu WUM z dnia 23.05.2016
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 45/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie nadania Panu prof. Dietgerowi Walterowi Niederwieserowi - Kierownikowi Kliniki Hematologii i Onkologii w Lipsku tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 44/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
[pobierz pdf]

Uchwała nr 43/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Uchwała nr 42/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 42/2016 Senatu WUM z dnia 23 maja 2016 r. (Warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018)
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 (wykaz kierunków i specjaloności)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 (kierunek: analityka medyczna)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 (kierunek: audiofonologia z protetyką słuchu)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 4 (kierunek: dietetyka)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 5 (kierunek: elektroradiologia)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 6 (kierunek: farmacja)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 7 (kierunek: fizjoterapia)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 8 (kierunek: zdrowie publiczne - specjalność: higiena stomatologiczna)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 9 (kierunek lekarski)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 10 (kierunek lekarsko - dentystyczny)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 11 (kierunek: logopedia ogólna i kliniczna)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 12 (kierunek: pielęgniarstwo)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 13 (kierunek: położnictwo)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 14 (kierunek: ratownictwo medyczne)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 15 (kierunek: techniki dentystyczne)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 16 (kierunek: zdrowie publiczne)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 17 (kierunek farmacja - odpłatne studia w języku angielskim)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 18 (kierunek lekarski - odpłatne studia w języku angielskim)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 19 (kierunek lekarsko-dentystyczny -  odpłatne studia w języku angielskim)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 20 (zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen ze świadectw innych niż "nowa matura")
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 21 (olimpiady przedmiotowe)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 22 (zasady uznawania certyfikatów językowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia)
   [pobierz pdf]
Uchwała nr 41/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej "Laboratorium Badawcze - Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

Uchwała nr 40/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
[pobierz pdf]

Uchwała nr 39/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto na Fundusz Zasadniczy oraz Fundusz Rozwoju Uczelni na 2016 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 38/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 37/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego z realizowanej przez niego polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju Centrum wraz ze sprawozdaniem nt. działalności finansowej za okres od września 2012 r. do 11 kwietnia 2016 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 36/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania przedłużenia umowy linii kredytowej i kredytu obrotowego udzielonych Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus przez BGK oraz przedłużenia umowy poręczenia spłaty tych kredytów przez Uczelnię.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 35/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017
[pobierz pdf]

Uchwała nr 34/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie modernizacji energetycznej budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[poberz pdf]

Uchwała nr 33/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 32/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę określającą Zasady płatności za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym oraz na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 31/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 31/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr 31/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr 31/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do uchwały nr 31/2016 Senatu WUM z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 30/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" Panu mgr Tadeuszowi Glinkowskiemu
[pobierz pdf]

Uchwała nr 29/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w 2015 roku.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 28/2016 Senatu WUM z dnia 21 marca 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 28/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana I Wydziału Lekarskiego z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału wraz ze sprawozdaniem nt. działalności finansowej za okres od września 2012 r. do 21 marca 2016 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 27/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 26/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uruchomienia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studiów drugiego stopnia na kierunku "Elektroradiologia"
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WUM nr 26/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu WUM nr 26/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu WUM nr 26/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 25/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekształcenia oraz utworzenia niektórych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 24/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na "Podpisanie listu intencyjnego o współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Lipsku".
[pobierz pdf]

Uchwała nr 23/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu specjalistycznego sprzętu medycznego, zakupionego na potrzeby SPDSK
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 23/2016 Senatu WUM z dnia 21.03.2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 22/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2016/2017 oraz rozliczenia godzin dydaktycznych
[pobierz pdf]

Uchwała nr 21/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Finansów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za okres XII 2014 - XII 2015
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 21/2016 Senatu WUM z dnia 29 lutego 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 20/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów za 2015 r.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 20/2016 Senatu WUM z dnia 29 lutego 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 19/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana II Wydziału Lekarskiego z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału wraz ze sprawozdaniem nt. działalności finansowej za okres od września 2012 r. do 29 lutego 2016 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 18/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju Wydziału wraz ze sprawozdaniem nt. działalności naukowej i rozwoju Wydziału wraz ze sprawozdaniem nt. działalności finansowej za okres od września 2012 r. do 29 lutego 2016 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 17/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie wyrażenia zgody na rozpoczęcie negocjacji mających na celu zamianę nieruchomości położonej przy ul. Dickensa 25 na nieruchomości położone przy ul. Dalibora w Warszawie.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 16/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Kręgielni usytuowanej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 15/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Lokalu gastronomicznego usytuowanego w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 14/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Ścianki wspinaczkowej usytuowanej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 13/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
[pobierz pdf]

Uchwała nr 12/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie nadania Panu Prof. Jeanowi Bousquetowi z University of Montpellier tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 11/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 10/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 40/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017
[pobierz pdf]

Uchwała nr 9/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Nauczycieli Akademickich za 2015 r.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 8B/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw na okres kadencji 2012/2016
[pobierz pdf]

Uchwała nr 8A/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw za rok 2015
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 8A/2016 Senatu WUM z dnia 25 stycznia 2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 8/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian jednostek organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 7/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Senackiej Komisji Statutowej za rok 2015
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 7/2016 Senatu WUM z dnia 25.01.2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 6/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki na okres kadencji 2012/2016.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 5/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki za okres od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 5/2016 Senatu WUM z dnia 25.01.2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 4/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli  Akademickich w roku 2015.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 4/2016 Senatu WUM z dnia 25.01.2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 3/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 2/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu specjalistycznego sprzętu medycznego, zakupionego na potrzeby SPDSK.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Senatu WUM z dnia 25.01.2016 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 1/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 40/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017.
[pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback