Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2017 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała nr 26/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 26/2017 Senatu WUM z dnia 20.03.2017 r. (Statut WUM)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 25/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia do programu nauczania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedmiotu - medycyna paliatywna.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 24/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Uchwały nr 24/2017 Senatu WUM z dnia 20.03.2017 r.
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 23/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego oraz sposobu planowania i rozliczania godzin dydaktycznych.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 22/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2017.
[pobierz pdf]

Załączniki do uchwały nr 22/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304

Uchwała nr 21/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia źródła finansowania wkładu własnego Uczelni w projektach dydaktycznych.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 20A/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2016/2020.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 20/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 20/2017 Senatu WUM z dnia 27.02.2017 r. (Przyrzeczenie lekarskie)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 19/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Regulaminów: działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, korzystania z infrastruktury badawczej WUM oraz zarządzenia prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2017 Senatu WUM z dnia 27.02.2017 r. (Regulamin Centrum Transferu Technologii WUM)
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do Regulaminu Centrum Transferu Technologii WUM (Regulamin Rady Nadzorującej Centrum)
   [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały nr 19/2017 Senatu WUM z dnia 27.02.2017 r. (Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 18/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie budowy Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie Kampusu Banacha
[pobierz pdf]

Uchwała nr 17/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia "Programu Restrukturyzacji Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Sp. zo.o." mającego stanowić załącznik do dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 9.2 "Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (region lepiej rozwinięty)" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
[pobierz pdf]

 • załącznik (Program Restrukturyzacji Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Sp. zo.o.)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 16/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatwierdzenia "Programu Restrukturyzacji Rozwojowej Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej" mającego stanowić załącznik do wniosku Szpitala o udzielenie dofinansowania ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do projektu pn. "Od zarodka do noworodka czyli podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych związanych z prokreacją"
[pobierz pdf]

 • załącznik (Program Restrukturyzacji Rozwojowej Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej)
  [pobierz pdf]

Uchwała nr 15/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik (Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 14/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 42/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018
[pobierz pdf]

 • załącznik (Kierunek lekarsko-dentystyczny odpłatne studia w języku angielskim)
  [pobierz pdf]
Uchwała nr 13/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii na Klinikę Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 12/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Medycyny I Wydziału Lekarskiego w Studium Historii Medycyny jako jednostki ogólnouczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 11/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 10/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 9/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 8/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Nauki na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 7/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 6/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 5/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu działania Senackiej Komisji Statutowej"
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 5/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r. (Regulamin działania Senackiej Komisji Statutowej)
  [pobierz pdf]

Uchwała nr 4/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej recenzji przygotowanej przez Kierownika I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pana prof. dr hab. Mirosława Wielgosia - Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat osiągnięć naukowych Pana Profesora Hansa - Rudolfa Tinneberga, w zwiąku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Kandydatowi przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 3/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 2/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 42/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały 2/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r. (Kierunek: położnictwo, studia I stopnia)
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały 2/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r. (Kierunek: lekarski, odpłatne studia w języku angielskim)
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 1/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie poparcia Uchwały nr 1/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w Polsce.
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 1/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r.
  [pobierz pdf]

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback