Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uchwały z 2017 r.

Uwagi merytoryczne do treści uchwał prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Uchwała nr 13/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii na Klinikę Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 12/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Medycyny I Wydziału Lekarskiego w Studium Historii Medycyny jako jednostki ogólnouczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 11/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 10/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 9/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 8/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Nauki na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 7/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 6/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Uchwała nr 5/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu działania Senackiej Komisji Statutowej"
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 5/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r. (Regulamin działania Senackiej Komisji Statutowej)
  [pobierz pdf]

Uchwała nr 4/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej recenzji przygotowanej przez Kierownika I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pana prof. dr hab. Mirosława Wielgosia - Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat osiągnięć naukowych Pana Profesora Hansa - Rudolfa Tinneberga, w zwiąku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Kandydatowi przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[pobierz pdf]

Uchwała nr 3/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry na okres kadencji 2016/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 2/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 42/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do uchwały 2/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r. (Kierunek: położnictwo, studia I stopnia)
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do uchwały 2/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r. (Kierunek: lekarski, odpłatne studia w języku angielskim)
  [pobierz pdf]

 

Uchwała nr 1/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie poparcia Uchwały nr 1/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w Polsce.
[pobierz pdf]

 • załącznik do uchwały nr 1/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r.
  [pobierz pdf]

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]