Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2006 r.

Na tej stronie opublikowane zostały najważniejsze zarządzenia Kanclerza Akademii Medycznej w Warszawie z 2006 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

 • Zarządzenie Nr 464/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej, instrukcji i schematów postępowania oraz wzorów dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.
  [ wersja w pliku PDF ]

  Załączniki do zarządzenia:

  • Załącznik 1 – jednolity wzór dokumentu (wniosku) dla zamówień zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Akademii Medycznej
   [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 2 – mapa procesu przygotowania, składania i obiegu wniosków
   [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 3 – instrukcja składania wniosków
   [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 4 – regulamin pracy komisji przetargowej
   [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 5 – mapa procesu udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
   [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 6 – wzór zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 7 – mapa procesu udzielania zamówień bez konieczności stosowania przepisów ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
   [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 8 – notatka służbowa z udzielenia przez Akademię Medyczną zamówienia o wartości brutto przekraczającej równowartość kwoty 1 000 zł, bez konieczności stosowania przepisów ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
   [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Uwaga! Powyższe zarządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 268/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej, instrukcji i schematów postępowania oraz wzorów dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. • Zarządzenie Nr 428/2006 z dnia 9 listopada 2006 r.
  w sprawie recyklingu pustych kaset i pojemników po tonerach oraz atramentach do drukarek i kserokopiarek.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ] • Zarządzenie Nr 414/2006 z dnia 30 października 2006 r.
  w sprawie zawierania umów zleceń z osobami nie będącymi pracownikami Akademii Medycznej w Warszawie, w jednostkach prowadzących zajęcia dydaktyczne.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]


 


 


 

 • Zarządzenie Nr 212/2006 z dnia 7 lipca 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie wprowadzenia „Karty zadania remontowego/inwestycyjnego” oraz „Instrukcji postępowania do karty zadania remontowego/inwestycyjnego”.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  Załączniki do zarządzenia:


 


 

 • Zarządzenie nr 48/06 z dnia 6 marca 2006 r.
  w sprawie procedury wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane umieszczone w planie zamówień publicznych i pozaplanowych.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  Załączniki do zarządzenia:


 

 • Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej w sprawie wprowadzenia „Karty zadania remontowego/inwestycyjnego” oraz „Instrukcji postępowania do karty zadania remontowego/inwestycyjnego”.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  Załącznik do zarządzenia:

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback