Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2007 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Akademii Medycznej w Warszawie z 2007 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.plZarządzenie nr 494/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki do zarządzenia:Zarządzenie nr 484/2007 z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji określającej procedury i zasady płatności z tytułu regulowania zobowiązań Akademii Medycznej w Warszawie wobec osób fizycznych i prawnych”.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki do zarządzenia:

  • Załącznik – Instrukcja określająca procedury i zasady płatności z tytułu regulowania zobowiązań Akademii Medycznej w Warszawie wobec osób fizycznych i prawnych
    [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 1 do instrukcji – formularz protokołu wyjaśniającego powstanie odsetek ustawowych
    [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

  • Załącznik 2 do instrukcji – formularz protokołu wyjaśniającego powstanie odsetek obliczanych jak odsetki za zwłokę od należności podatkowych
    [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 434/2007 z dnia 31 pażdziernika 2007r.
zmieniające zarządzenie nr 414/2006 Kanclerza Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 30 października 2006r. w sprawie zawierania umów zleceń z osobami nie będącymi pracownikami Akademii Medycznej w Warszawie, w jednostkach prowadzących zajęcia dydaktyczne.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Zarządzenie nr 414 uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 434/2007 z dnia 31 października 2007 r.
[wersja w pliku PDF][ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 412/2007 z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie uporządkowania kwestii lokalizacji i nazewnictwa kont poczty elektronicznej oraz adresów e-mail pracowników i jednostek Akademii Medycznej w Warszawie
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 268/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej, instrukcji i schematów postępowania oraz wzorów dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki do zarządzenia:Zarządzenie nr 144/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustanowienia w Akademii Medycznej w Warszawie dnia wolnego od pracy.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]


 

Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia w Akademii Medycznej w Warszawie instrukcji „Zasady sporządzania opisu stanowiska pracy”.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki do zarządzenia:Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad dostępu użytkowników systemu informatycznego „DYNAMICS”, funkcjonującego w Akademii Medycznej w Warszawie.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik do zarządzenia:

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback