Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2008 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2008 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.plZarządzenie nr 468/2008 z dnia 14.11.2008r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenia nr 467/2008 z dnia 14.11.2008r.
zmieniające Zarządzenie Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 102/2008 z dnia 10 marca 2003 w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Instrukcji gospodarki magazynowej.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 466/2008 z dnia 12.11.2008r.
zmieniające Zarządzenie nr 169/2008 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie Kanclerza nr 375/2008 z dnia 09.09.2008r.
w sprawie powołania Komisji ds. kontroli pierwszego etapu remontu prowadzonego w Domu Medyka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 297/2008 z dnia 25 lipca 2008r.
wprowadzające tekst jednolity Zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 4/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie rejestracji umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 291/2008 z dnia 22 lipca 2008r.
zmieniające Zarządzenie Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 4/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie rejestracji umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 285/2008 z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie: uzgodnień przed realizacją inwestycji, remontów i modernizacji realizowanych w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 284/2008 z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie: zmiany Zarzadzenia nr 268/2007 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej, instrukcji i schematów postępowania oraz wzorów dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik:Zarządzenie nr 281/2008 z dnia 15 lipca 2008r.
w sprawie: procedury postępowania dotyczącej napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz instalacji niskoprądowych.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik:Zarządzenie nr 280/2008 z dnia 15 lipca 2008r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 169/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik:

Zarządzenie nr 169 uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 280/2008 z dnia 15 lipca 2008 r.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 273/2008 z dnia 11 lipca 2008r.
zmieniające zarządzenie nr 4/2008 Kanclerza Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2008 w sprawie wprowadzenia rejestracji umów zawieranych przez Akademię Medyczną w Warszawie.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Zarządzenie nr 4 uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 273/2008 z dnia 11 lipca 2008 r.
[wersja w pliku PDF][ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 235/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu porządkowego w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik:Zarządzenie nr 231/2008 z dnia 19 czerwca 2008r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obsługi administracyjnej systemu centralnego wydruku.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 223/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie nr 4/2008 Kanclerza Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2008 w sprawie wprowadzenia rejestracji umów zawieranych przez Akademię Medyczną w Warszawie.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Zarządzenie nr 4 uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 223/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.
[wersja w pliku PDF][ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 212/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji nr 2/APK/2006 – Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy”
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:Zarządzenie nr 206/2008 z dnia 30 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek, pieczątek nagłówkowych, podpisowych i administracyjnych oraz stempli, stosowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak również jej pracowników pod nazwą „Tryb i zasady zamawiania i wyrabiania pieczątek” oraz wprowadzenia wzoru formularza „Zamówienia wewnętrznego na wykonanie pieczątek”.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 169A/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
mieniające zarządzenie nr 4/2008 Kanclerza Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2008 w sprawie wprowadzenia rejestracji umów zawieranych przez Akademię Medyczną w Warszawie.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Zarządzenie nr 4 uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 169A/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
[wersja w pliku PDF][ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 169/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:Zarządzenie nr 141/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji nr 4 APK/2008 „Realizacja umów cywilnoprawnych”.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik:Zarządzenie nr 106/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie: zmiany cennika wynajęcia auli, sal dydaktycznych oraz powierzchni budynku Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Trojdena 2a określonego w Zarządzeniu nr 143/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r. Kanclerza w sprawie: wprowadzenia cennika stanowiącego załącznik do „Regulaminu korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie”
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 104/2008 z dnia 11 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Akademię Medyczną w Warszawie.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik do zarządzenia:Zarządzenie nr 103/2008 z dnia 11 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek, pieczątek nagłówkowych, podpisowych i administracyjnych oraz stempli, stosowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak również jej pracowników pod nazwą „Tryb i zasady zamawiania i wyrabiania pieczątek” oraz wprowadzenia wzoru formularza „Zamówienia wewnętrznego na wykonanie pieczątek”
[ wersja w pliku PDF ]

Załącznik do zarządzenia:

  • załącznik 1 – Instrukcja „Zasady i tryb zamawiania i wyrabiania pieczątek”
    [ wersja w pliku PDF ]

  • załącznik 2 – Zamówienie wewnętrzne na wykonanie pieczątek
    [ wersja w pliku PDF ]

(Treść załączników do Zarządzenia Kanclerza nr 103/2008 uwzględniająca zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 206/2008 z dnia 30 maja 2008 r. )Zarządzenie nr 102/2008 z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia w Akademii Medycznej w Warszawie Instrukcji gospodarki magazynowej
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki do zarządzenia są do wglądu w Biurze Organizacyjno-Prawnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (budynek Rektoratu, pok. 304 na III piętrze)

Załącznik:Zarządzenie nr 96/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 268/2007 Kanclerza Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej, instrukcji i schematów postępowania oraz wzorów dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 15 luty 2008 r.
w sprawie: zmiany cennika wynajęcia auli, sal dydaktycznych oraz powierzchni budynku Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Trojdena 2a określonego w Zarządzeniu nr 143/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r. Kanclerza w sprawie: wprowadzenia cennika stanowiącego załącznik do „Regulaminu korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie”
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 64/2008 z dnia 15 luty 2008 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej procedury i zasady płatności z tytułu regulowania zobowiązań Akademii Medycznej w Warszawie wobec osób fizycznych i prawnych”
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
w sprawie: rejestracji umów zawieranych przez Akademię Medyczną w Warszawie.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załącznik do zarządzenia:

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback