Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2009 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2009 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.plZarządzenie nr 335/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury majątku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazanego jako inwestycje długoterminowe (dzieła sztuki, eksponaty) oraz skatalogowania w/w majątku.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

zarzadzenie_kanclerza_309-2009Zarządzenie nr 310/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Spisowych.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 309/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie: uzgodnień przed realizacją inwestycji i remontów oraz zakupów aparatury i urządzeń technicznych realizowanych w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ]Zarządzenie nr 228/2009 z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie: gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 193/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie: gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 178/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie nr 169/2008 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 147/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad gospodarowania składnikami majątku”.
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]Zarządzenie nr 139/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o opłacenie indywidualnej składki członkowskiej dotyczącej do organizacji międzynarodowej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 123/2009 z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia cennika opłat za wynajem sal wykładowych i innych pomieszczeń Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kontrahentom spoza Uczelni
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 116/2009 z dnia 12 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie nr 212/2008 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji
nr 2/APK/2006 – Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy”.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 36/2009 z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie wprowadzenia cennika stanowiącego załącznik do „Regulaminu korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” z późniejszymi zmianami.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]Zarządzenie nr 19/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie centralnej rezerwacji sal dydaktycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback