Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2010 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2010 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.plZarządzenie nr 392/2010 z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie: naliczania kar umownych określanych przez WUM w transakcjach związanych z obrotem gospodarczym na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahentów WUM.
[ pobierz plik PDF ]Zarządzenie nr 376/2010 z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia komputerowego Systemu Zarządzania Salami w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]Zarządzenie nr 207/2010 z dnia 11 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym „Regulaminu Konkursu Ofert na Wynajem Powierzchni Użytkowych”
[ pobierz plik PDF ]

  • załącznik – Regulamin Konkursu Ofert na wynajem Powierzchni Użytkowych
    [ pobierz plik PDF ]

    • załącznik do Regulamin Konkursu Ofert na wynajem Powierzchni Użytkowych
      [ pobierz plik PDF ]Zarządzenie nr 115/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji eksploatacji obiektów budowlanych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ]Zarządzenie nr 85A/2010 z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia do stosowania „Karty realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback