Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia Kanclerza z 2011 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2011 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl
Zarządzenie nr 397/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 382/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie Kanclerza AM nr 330/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług przez jednostki organizacyjne Akademii Medycznej w Warszawie"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 377/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 234/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Ks. Trojdena 2a
[pobierz PDF]

 • Załącznik: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Dydaktycznego 
  [ wersja w pliku PDF ]
Zarządzenie nr 178/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[pobierz PDF]

 • Załącznik 1: Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)
  [ wersja w pliku RTF ]
 • Załącznik 2: Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)
  [ wersja w pliku RTF
 • Załącznik 3: Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawianie mebli
  [ wersja w pliku RTF ]
 • Załącznik 4: Wzór umowy na dostawę zestawów komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów (bez instalacji i szkolenia)
  [ wersja w pliku RTF ]
 •  Załącznik 5: Wzór umowy na dostawę drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, monitorów, sprzętu multimedialnego (bez instalacji i szkolenia)
  [ wersja w pliku RTF ]
 • Załącznik 6: Wzór umowy na dostawy serwerów  z instalacją i szkoleniem)
  [ wersja w pliku RTF ]
 • Załącznik 7: Wzór umowy na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu multimedialnego (z instalacją i szkoleniem)
  [ wersja w pliku RTF ]
 • Załącznik 8: Wzór umowy na sukcesywne dostawy
  [ wersja w pliku RTF
 • Załącznik 9: Wzór umowy na sukcesywne dostawy materiałów
  [ wersja w pliku RTF ]
Zarządzenie nr 164/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 139/2011 z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1

[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 123/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obsługi administracyjnej systemu centralnego wydruku
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123/2011 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123/2011 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 109/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia cennika najmu sali prosektoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 92/2011 z dnia 18 marca 2011 r.

uchylające zarządzenie w sprawie zawierania umów zleceń z osobami nie będącymi pracownikami Akademii Medycznej w Warszawie, w jednostkach prowadzących zajęcia dydaktyczne
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 85/2011 z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych
[ pobierz plik PDF ]

załącznik 1
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 68/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.

zmieniające zarządzenie Kanclerza Nr 115/2010 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji eksploatacji obiektów budowlanych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 50/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie ustanowienia funkcji Kierownika Projektu zadania inwestycyjnego/remontowego
[ pobierz plik PDF ]

załącznik 1
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 19/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback