Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia Kanclerza z 2013 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2013 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl
Zarządzenie nr 462/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiś) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 462/2013 Rektora WUM z dnia 27 grudnia 2013
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 401/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 401/2013 Kanclerza WUM - Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 4 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 5 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 6 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 7 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 8 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 9 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 10 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 11 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 397/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 października 2013 r., zmieniające Zarządzenie nr 391/2013 w sprawie: gospodarowania zużytymi składnikami lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 391/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 października 2013 r., w sprawie: gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 391/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przeprowadzenie oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 391/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Protokół Komisji Oceniającej nr ........ do wniosku nr ......... o przeprowadzenie oceny przydatności
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 391/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Protokół nr ....... z przekazania odpadów firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia z dnia .......
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 380/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 października 2013 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy oraz Instrukcji w sprawie zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Lista obecności
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Lista obecności dla pracowników pracujących w ruchomym czasie pracy
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Harmonogram czasu pracy - okres 1-miesięczny
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Karta ewidencji czasu pracy - okres 1-miesięczny
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Karta ewidencji czasu pracy - okres 3-miesięczny
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 6 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Karta ewidencji czasu pracy przy realizacji projektów - okres 3-miesięczny
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 7 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Ewidencja wyjść służbowych (S) i prywatnych (P)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 8 do Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy - Wniosek o urlop
   [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja w sprawie zasad zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych - Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie zasad zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych - Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie zasad zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych - Wniosek o odbiór nadgodzin
   [pobierz pdf]


Zarządzenie nr 327/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 września 2013r. w sprawie rejestracji umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 327/2013 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 283/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 sierpnia 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 283/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Instrukcja określająca sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załacznik nr 1 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym
   [pobierz pdf]
  • Załacznik nr 2 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Oświadczenie dotyczące danych do ubezpieczenia społecznego /ZUS/
   [pobierz pdf]
  • Załacznik nr 3 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla osób nie zamieszkujących na stałe w Polsce
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 222/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji określającej procedury i zasady płatności z tytułu regulowania zobowiązań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec osób fizycznych i prawnych"
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 222/2013 kanclerza WUM
  [pobierz pdf]

  • Protokół wyjaśniający powstanie odsetek ustawowych
   [pobierz pdf]

  • Protokół wyjaśniający powstanie odsetek obliczanych jak odsetki za zwłokę od należności podatkowych
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 210/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 210/2013 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 185/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 czerwca 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarowania składnikami majątku
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 180/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług (IU) przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 180/2013 kanclerza WUM
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 134/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 68/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy dotyczących podróży służbowych
[pobierz pdf

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 68/2013 Kanclerza WUM - Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników WUM
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 68/2013 Kanclerza WUM - Wniosek w sprawie zawarcia umowy o wyjazd służbowy dla osób niebędących pracownikami WUM
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 68/2013 Kanclerza WUM - Polecenie płatności
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 68/2013 Kanclerza WUM - Rachunek kosztów podróży służbowej
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 5 do zarządzenia nr 68/2013 Kanclerza WUM - Ewidencja przebiegu pojazdu
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]
Zarządzenie nr 62/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 lutego 2013 r., w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o opłacenie indywidualnej składki członkowskiej dotyczącej przynależnosci do organizacji międzynarodowej
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 62/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór wniosku o opłacenie indywidualnej składki członkowskiej dotyczacej przynależności do organizacji międzynarodowej
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 20/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[
pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback