Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia Kanclerza z 2014 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2014 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl
Zarządzenie nr 361/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 grudnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu korzystania z szafek w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 361/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin korzystania z szafek w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
  • Załącznik do Regulaminu korzystania z szafek w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Protokół nr ... z komisyjnego otwarcia szafki w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 350/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 grudnia 2014 r., zmieniające Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 350/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Ceny wynajęcia auli, sal seminaryjnych oraz innych powierzchni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 305/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 października 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 305/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oświadczenie dotyczące danych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego/ZUS/ z tytułu: Umowy zlecenia zawartej z WUM
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 305/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla osób nie zamieszkujących na stałe w Polsce
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 293/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 października 2014 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 293/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja określająca sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Oświadczenie dotyczące danych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego/ZUS/ z tytułu Umowy zlecenia zawartej z WUM
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 271/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 września 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych współfinansowanych w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko (POIiŚ) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 242/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 238/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 235/2014 w sprawie wprowadzenia: "Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług (IU) przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 235/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia: "Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług (IU) przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 213/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie procedury przygotowania, uzgadniania, wydawania opinii prawnych i rejestracji umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 213/2014 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 208/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Kierownika wdrożenia Projektu oraz Kierowników Zespołów Merytorycznych i ich zastępców odpowiedzialnych za wdrożenie Oprogramowania klasy ERP, w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 208/2014 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 167/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 376/2010 w sprawie wprowadzenia komputerowego Systemu Zarządzania Salami w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 146/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 376/2010 w sprawie wprowadzenia komputerowego Systemu Zarządzania Salami w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 133/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 maja 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 133/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Notatka służbowa z udzielenia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny zamówienia o wartości brutto przekraczającej równowartość kwoty 3.500,00 zł, bez konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Wzór Zarządzenia Kanclerza w sprawie powołania Komisji ds. zamówień do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. ......
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 129/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 maja 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 100/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 kwietnia 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 347/2012 w sprawie wprowadzenia "Zasad gospodarowania składnikami majątku"
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 100/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 99/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 401/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 62/2014 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie:  wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 •  
  • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62/2014 Kanclerza WUM
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 62/2014 Kanclerza WUM
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 62/2014 Kanclerza WUM
   [pobierz pdf] [pobierz rtf]
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback