Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia Kanclerza z 2015 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2015 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl
Zarządzenie nr 357/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 357/2015 Kanclerza WUM (Regulamin korzystania z niestrzeżonych parkingów WUM zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha)
  [pobierz pdf]


 • załącznik nr 1 do regulaminu (Sterfa parkingowa nr 1)
  [pobierz pdf]


 • załącznik nr 2 do regulaminu (Sterfa parkingowa nr 2)
  [pobierz pdf]


 • załącznik nr 3 do regulaminu (Sterfa parkingowa nr 3)
  [pobierz pdf]


 • załącznik nr 4 do regulaminu (Cennik opłat parkingowych)
  [pobierz pdf]

 

 

Zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 330/2015 Kanclerza WUM z dnia 26 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 330/2015 Kanclerza WUM z dnia 26 listopada 2015 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 307/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia ceny najmu powierzchni laboratoryjnych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 288/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha
[pobierz pdf]

 • Załącznik do zarządzenia nr 288/2015 Kanclerza WUM z dnia 30 października 2015 r. (Regulamin)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 276/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 260/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: zakresu zadań, terminów i odpowiedzialności jednostek dotyczących przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań i danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 246/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 246/2015 Kanclerza WUM z dnia 18 września 2015 r. - Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
  [pobierz pdf]

  • Załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (Regulamin korzystania z Sieci LAN/WAN oraz systemów bądź aplikacji przez pracowników WUM)
   [pobierz pdf][pobierz rtf]


  • Załącznik nr 2 do Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (Zasady użytkowania sprzętu komputerowego przez pracowników WUM)
   [pobierz pdf][pobierz rtf]


  • Załącznik nr 3 do Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (Zasady udzielania pomocy użytkownikom sprzętu komputerowego w WUM)
   [pobierz pdf][pobierz rtf]


  • Załącznik nr 4 do Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (Wniosek przełożonego o nadanie uprawnień dla użytkownika w systemie informatycznym)
   [pobierz pdf][pobierz rtf]


  • Załącznik nr 5 do Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (Rejestr kopii zapasaowych)
   [pobierz pdf][pobierz rtf]


  • Załącznik nr 6 do Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (Zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego)
   [pobierz pdf][pobierz rtf]

 

Zarządzenie nr 199/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji podatkowej przez jednostki administracyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf][pobierz rtf]

Zarządzenie nr 178/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia: " Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług(IU) przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego", zmienionego Zarządzeniem nr 137/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 163/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie możliwości wprowadzenia ruchomego czasu pracy dla pracowników jednostek administracji i obsługi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie lipiec-sierpień 2015 w związku z występującymi falami upałów.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 138/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyposażenia podręcznych apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 137/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia: "Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług (IU) przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 114/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 kwietnia 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 107/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 kwietnia 2015 r., w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 38/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 lutego 2015 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dialogu Technicznego poprzedzającego postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 38/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Dialogu Technicznego poprzedzający postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załacznik do Regulaminu Dialogu Technicznego poprzedzającego postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Notatka z ustaleń z dialogu technicznego
   [pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback