Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia Kanclerza z 2016 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2016 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl
Zarządzenie nr 343/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 257/2016 w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów na potrzeby zamówień udzielanych przez Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych do kwoty 30.000,00 EURO oraz wzoru umowy dzierżawy aparatury i urządzeń technicznych
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 343/2016 Kanclerza WUM z dnia 13.12.2016 r. (Umowa zlecenia wykonania usługi o wartości poniżej równowartości 30.000 €)
  [pobierz pdf][pobierz rtf]

Zarządzenie nr 342/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 391/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 342/2016 Kanclerza WUM z dnia 12.12.2016 r. (Wzór protokołu komisji oceniającej o przeprowadzenie oceny przydatności)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

Zarządzenie nr 331/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 331/2016 Kanclerza WUM (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 279/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 275/2016 w sprawie wprowadzenia "Cennika wynajmu powierzchni basenowej, hal sportowych i innych powierzchni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 275/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Cennika wynajmu powierzchni basenowej, hal sportowych i innych powierzchni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 275/2016 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 273/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania Kierownika wdrożenia Projektu oraz Kierowników Zespołów Merytorycznych
i ich zastępców odpowiedzialnych za wdrożenie Oprogramowania klasy ERP, w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.
[pobierz pdf]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 273/2016 Kanclerza WUM
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 257/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów na potrzeby zamówień udzielanych przez Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych do kwoty 30.000,00 EURO oraz wzoru umowy dzierżawy aparatury i urządzeń technicznych.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 257/2016 Kanclerza WUM (Umowa dostawy - bez instalacji i instruktażu w zakresie obsługi)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 257/2016 Kanclerza WUM (Umowa dostawy - z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 257/2016 Kanclerza WUM (Umowa dzierżawy)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 242/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 288/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha"
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 242/2016 Kanclerza WUM z dnia 19.08.2016 r.
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 235/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 93/2016 w sprawie "Wprowadzenia Regulaminów użytkowania pomieszczeń sportowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 235/2016 z dnia 16.08.2016 r. (Regulamin korzystania z hali sportowej dla klientów komercyjnych - Sala zajęciowa nr 2)
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 202/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 201/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Cennika wynajmu powierzchni basenowej, hal sportowych i innych powierzchni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 201/2016 Kanclerza WUM z dnia 18.07.2016 r. (Cennik wynajmu powierzchni basenowej, hal sportowych i innych powierzchni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM)
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 183/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów w zakresie wynajmu powierzchni basenowej, hal sportowych i innych powierzchni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 183/2016 Kanclerza WUM z dnia 30 czerwca 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 183/2016 Kanclerza WUM z dnia 30 czerwca 2016 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 183/2016 Kanclerza WUM z dnia 30 czerwca 2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 178/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 166/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie możliwości wprowadzenia ruchomego czasu pracy dla pracowników jednostek administracji i obsługi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie lipiec - sierpień w związku z występującymi falami upałów.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 157/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 110/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 145/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 122/2016 w sprawie wprowadzenia "Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług (IU) przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 145/2016 Kanclerza WUM z dnia 23 maja 2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 130/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia: "Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"
[pobierz pdf]

 • Załącznik do zarządzenia nr 130/2016 Kanclerza WUM z dnia 5 maja 2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 126/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia Kanclerza WUM nr 126/2016 z dnia 28.04.2016
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 122/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług (IU) przez jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 110/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 109/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury majątku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 93/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów użytkowania pomieszczeń sportowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 93/2016 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 93/2016 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 93/2016 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 93/2016 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do zarządzenia nr 93/2016 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do zarządzenia nr 93/2016 Kanclerza WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 50/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie dofinansowania przejazdów w celach służbowych pracownikom Uczelni.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 41/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu porządkowego w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
[pobierz pdf]

 • Załącznik do zarządzenia nr 41/2016 Kanclerza WUM z dnia 10 lutego 2016 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 32/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór najemcy - operatora restauracji zlokalizowanej w budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 31/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór najemcy - operatora kiosku zlokalizowanego w budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 28/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia s prawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór najemcy - operatora restauracji zlokalizowanej w budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 27/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór najemcy - operatora zewnętrznej ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 26/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór najemcy - operatora kręgielni zlokalizowanej w budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
[pobierz]

Zarządzenie nr 25/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór najemcy - operatora sklepu sportowego zlokalizowanego w budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 24/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór najemcy - operatora kiosku zlokalizowanego w budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 9/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 260/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie zakresu zadań, terminów i odpowiedzialności jednostek dotyczących przygotowania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań i danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 2/2016 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie 234 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: "wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Ks. Trojdena 2a
[pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback