Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia Kanclerza z 2017 r.

Na tej stronie publikujemy wyłącznie najważniejsze zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2017 roku.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl
Zarządzenie nr 81/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: zakresu zadań, terminów i odpowiedzialności jednostek dotyczących przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań i danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on".
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2017 Kanclerza WUM (wykaz sprawozdań i oświadczeń)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 78/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o korzystanie z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 67/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 65/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 65/2016 Kanclerza WUM z dnia 16.03.2016 r. (Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
  [pobierz pdf]
  • Załacznik nr 1a (dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych)
   [pobierz pdf]
  • Załacznik nr 1b (dla zamówień realizowanych z innych środków niż pochodzących z funduszy unijnych)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 (notatka służbowa)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 (protokół postępowania)
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 4 (wzór zarządzenia)
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 62/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 62/2017 Kanclerza WUM z dnia 13 marca 2017 r. (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 48/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 18A/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Cennika usług świadczonych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

 • załącznik (Cennik usług świadczonych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 17/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 288/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha".
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 17/2017 Kanclerza WUM z dnia 31.01.2017 r. (Regulamin)
  [pobierz pdf]
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback