Zarządzenia Rektora z 2010 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl


 

Zarządzenie nr 106/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej w Zakład Radiologii Pediatrycznej w strukturach II Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 105/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia dnia 7 stycznia 2011 r. dniem rektorskim.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 104/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 103/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu pn „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 102/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 100/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 99/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Świadczeń Socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 98/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli zarządczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 97/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących przebiegu studiów wydawanych przez dziekanaty
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 96/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: powołania „Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 95/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: powołania „Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 94/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w sprawie wprowadzenia „Formularza dorobku na stanowisku profesora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 93/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w sprawie utworzenia w strukturach I Wydziału Lekarskiego Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii w skład której wejdzie Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 91/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy, dla zamówień publicznych, w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących / biurowych / papieru kserograficznego i wyrobów papierniczych / odczynników chemicznych / szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego / rękawic medycznych / oraz innych materiałów dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 90/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia dnia 12 listopada 2010 r. dniem rektorskim.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 89/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zmieniające zarządzenie nr 28/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom szpitali klinicznych Akademii Medycznej w Warszawie.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 88/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zmieniające zarządzenie nr 78/2007 z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 87/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Medycznej w Warszawie z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 86/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 20/2004 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za egzamin: z historii medycyny, filozofii, immunologii, informatyki, psychologii lub biologii molekularnej, zdawany w ramach przewodu doktorskiego i wynagrodzeń dla osób egzaminujących.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 85/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
26 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji sprawującej nadzór nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 84/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 19 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 83/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty uczestnictwa w Kursie pt. „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” prowadzonym przez Międzynarodowe Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego EDEN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 82/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Słuchacza Kursu pt. „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego EDEN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 81/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursu pt. „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego EDEN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 80/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym „Zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 79/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 78/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania przy przyznawaniu miejsc w Domu Studenckim studentom Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 77/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 76/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego I edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej oraz wyznaczenia terminu do złożenia indeksu
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 75/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Biblioteki Głównej AM
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 74/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie mianowania członków Uniwersyteckiej Podkomisji ds. Własności Intelektualnej na kadencję 2008-2012
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 73/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za Studia Podyplomowe w zakresie „Medycyna estetyczna”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 72/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za Studia Podyplomowe w zakresie „Zagrożenia środowiskowe – znaczenie w Zdrowiu Publicznym”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 71/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie: „Zagrożenia środowiskowe – znaczenie w Zdrowiu Publicznym” oraz „Medycyna estetyczna”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 70/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania przy kierowaniu studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na badania lekarskie w celu udzielenia urlopu zdrowotnego.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 69/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 68/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 67/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury składania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, organizacyjne oraz za całokształt dorobku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 66/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 65/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 5 października 2010 r. godzin rektorskich.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 64/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za Studia Podyplomowe w zakresie „Pomoc psychologiczna w medycynie”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 63/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Fizjologii Człowieka w Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Medycyny i Filozofii w Zakład Bioetyki w strukturach II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 61/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za Studia Podyplomowe w zakresie „Etyki praktyki lekarskiej i opieki medycznej”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 60/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie: „Pomocy psychologicznej w medycynie” oraz „Etyki praktyki lekarskiej i opieki medycznej”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Medycyny w strukturach I Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 58/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 58A/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/1998 z dnia 23 września 1998 r. w sprawie korzystania w Akademii Medycznej z Internetu oraz baz danych.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 57/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Rozpowszechnianie i implementacja standardów opiekii w dystrofii mięśniowej Duchenne´a w Europie” CARE–NMD
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia procedury zawierania umów na korzystanie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z obcej bazy, na potrzeby naukowo-dydaktyczne.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 55/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie negocjacji warunków umowy konsorcjum, warunków umowy z KE oraz realizacji projektu „International Research on Quality in Healthcare – InterQuality”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 54/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym instrukcji postępowania z odpadami oraz zużytym sprzętem.
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 1 – Instrukcja postępowania z odpadami chemicznymi
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 2 – Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 3 – Instrukcja postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 4 – Instrukcja postępowania z pozostałymi odpadami
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 5 – Numeracja kart przekazania odpadu
  [ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 53/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu – Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie: rozliczenia kosztów pośrednich w międzynarodowych projektach badawczych
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 51/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziałach Lekarskich w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 50/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 49/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 1 – Schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 2 – Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 3 – Schemat organizacyjny administracji centralnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik 4 – Wewnętrzna struktura organizacyjna głównych jednostek administracji
  [ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 48/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań obrony cywilnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii w strukturach II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 46/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej w Katedrę Biochemii i Chemii Klinicznej oraz utworzenia w jej ramach trzech nowych zakładów w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 45/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za Studia Podyplomowe w zakresie „Dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za Studia Podyplomowe w zakresie „Psychologii Klinicznej”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 43/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Training Urology Scientists to develop Treatments”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 42/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 41/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 40/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 39/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych w Katedrę i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 38/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zniesienia III Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wchodzącej w struktury II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 37/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Rehabilitacji w Klinikę Rehabilitacji w strukturach I Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 36/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 35/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 34/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Ocena fizycznych, chemicznych i mechanicznych skutków w przeszczepach kostnych u ludzi, wywołanych napromieniowaniem gamma lub beta w różnych warunkach”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 33/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

 • Załącznik do zarządzenia nr 33/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28.04.2010
  [ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 32/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 31/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia dni 17 i 18 kwietnia 2010 r. dniami rektorskim
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 30/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia dnia 4 maja 2010 r. dniem rektorskim
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 29/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie Świadczeń Socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 28/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków Uniwersyteckiej Podkomisji ds. Własności Intelektualnej na kadencję 2008-2010
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 27/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty dla siódmej i ósmej edycji Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 26/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 25/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 24/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących przebiegu studiów wydawanych przez dziekanaty
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 26 lutego w sprawie ustanowienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dni wolnych od pracy w roku akademickim 2010/2011
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 24 lutego w sprawie uchylenia zarządzenia nr 80/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania w Akademii Medycznej w Warszawie Uczelnianej Komisji Lekarskiej ds. Studenckich
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 20/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 15 lutego w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych”
[ pobierz plik PDF ]


 

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 15 lutego w sprawie przekształcenia Zakładu Analizy Leków w Zakład Bioanalizy i Analizy Leków w strukturach Wydziału
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 17/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie medycyny molekularnej przy I Wydziale Lekarskim
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 15/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Profilaktyki Onkologicznej oraz Zakładu Zdrowia Publicznego poprzez włączenie tych jednostek w struktury Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 14/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Zdrowia Publicznego w strukturze Wydziału Nauki o Zdrowiu
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 13/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za Niestacjonarne Studia Doktoranckie przy Wydziale Farmaceutycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 12/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Farmaceutycznym
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 11/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 10/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 9/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 8/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu „Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 5/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu „Kliniczno-genetyczna charakterystyka chorób nerwowo-mięśniowych w celu przyszłego zastosowania leczenia przy pomocy terapii genowej
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za szkolenie specjalistyczne dla pielęgniarek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 3/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny”
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 2/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 13 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]


 

Zarządzenie nr 1/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]