Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2017 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 33/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 14 kwietnia 2017 r. godzin rektorskich.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Blok F Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1A.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 32/2017 Rektora WUM z dnia 28.03.2017 (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki", akronim: Bionic.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 30/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac (ASAP) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 30/2017 Rektora WUM z dnia 27.03.2017
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 29/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 28/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Sportowo-Rehabilitacyjego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 27/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 26/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Doktoranckich.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 25/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i zakresu obowiązków dla Kierownika Projektu "Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 23/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 22/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie implementacji postanowień zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przygotowywania instrukcji dla przedstawicieli Rzeczyspolitej Polskiej delegowanych przez organy i jednostki podległe lub nadzorowane i sprawozdań z zagranicznych podróży służbowych.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 21/2017 Rektora WUM z dnia 13.03.2017 r. (Regulamin składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2017 Rektora WUM z dnia 13.03.2017 r. (Zestawienie ofert orientacyjnych)
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2017 Rektora WUM z dnia 13.03.2017 r. (Notatka z ustaleń z dialogu technicznego)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 20/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wydzielenia z Zakładu Żywienia Człowieka nowej jednostki o nazwie Zakład Dietetyki Klinicznej.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 18/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów pośrednich w międzynarodowych projektach badawczych.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 17/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2017 roku.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda/European Diamond-Blackfan Anemia Consortium - akronim EuroDBA".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 14/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with 'Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization': A Randomized Controlled Multicentre Trial" o akronimie PAPA-ARTIS".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 13/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Załącznik do zarządzenia nr 13/2017 Rektora WUM z dnia 10.02.2017 r. jest do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM (Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304)

Zarządzenie nr 12/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 12/2017 Rektora WUM z dnia 10.02.2017 r. (Regulamin Organizacyjny - tekst jednolity)
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (Organizacja Wydziałów)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Rektorowi i Prorektorom)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Kanclerzowi)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej)
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego (Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych)
   [pobierz pdf]

 

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Technologii
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre studia podyplomowe prowadzone w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 9/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 8/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii na Klinikę Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 6/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Medycyny w Studium Historii Medycyny jako jednostki ogólnouczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 5/2017 Rektora WUM z dnia 20.01.2017 r. (wykaz prac)
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu zagospodarowanie w formie najmu dzierżawy, sprzedaży lub zamiany nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, z wyłączeniem budynków położonych wzdłuż ul. Litewskiej, pod adresem ul. Litewska 14 i Litewska 16.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: zasad przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań oraz danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny [WUM] do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" oraz Ankiety naukowej Wydziału [podstawowej jednostki organizacyjnej WUM].
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 2/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród o Odznaczeń.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki wchodzącej w skład Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]