Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2017 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu zagospodarowanie w formie najmu dzierżawy, sprzedaży lub zamiany nieruchomości zabudowanej , położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, z wyłączeniem budynków położonych wzdłuż ul. Litewskiej, pod adresem ul. Litewska 14 i Litewska 16.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: zasad przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań oraz danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny [WUM] do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" oraz Ankiety naukowej Wydziału [podstawowej jednostki organizacyjnej WUM].
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 2/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród o Odznaczeń.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki wchodzącej w skład Wydziału Nauki o Zdrowiu.
[pobierz pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]