Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Profesora Victora Ruiz-Velasco z Pennsylwanii

W dniach 8–12 maja 2017 roku na zaproszenie Prof. Krzysztofa J. Filipiaka – Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Rozwoju i Promocji, jak również Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, gościł Profesor Victor Ruiz-Velasco z Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine z Penn State College of Medicine.

13th Warsaw International Medical Congress. Ceremonia otwarcia

11 maja w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Rektor prof. Mirosław Wielgoś otworzył 13. edycję Warsaw International Medical Congress for Young Scientists – największego w Polsce międzynarodowego kongresu dla studentów i absolwentów uczelni medycznych i jednego z czterech największych w Europie. 

Konferencja z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk

9 maja w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM zorganizowano sympozjum zatytułowane „Czyste ręce ratują życie” . Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora naszej Uczelni oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Konferencja Naukowa „Położna jako edukator w odżywianiu kobiety”

27 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej odbyła się VI Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu zatytułowana „Położna jako edukator w odżywianiu kobiety. Wydarzeniu patronował JM Rektor – prof. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan WNoZ – prof. Piotr Małkowski.

IX Warszawskie Dni Nauki o Żywienia Człowieka

W dniach 26-27 kwietnia br. już po raz dziewiąty odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Tematem sympozjum było „Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i w onkologii”. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Międzynarodowa nagroda dla prof. Lidii Rudnickiej

21 kwietnia br. prof. Lidia Rudnicka kierująca Katedrą i Klinika Dermatologiczną otrzymała Medal im. Marii Duran – jedno z najbardziej znaczących wyróżnień, którym honoruje się kobiety - liderki światowej dermatologii.
[ Webmaster ]

projekty

  • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

  • Baner kierujący do strony nt. kursu przygotowawczego

  • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

  • Baner kierujący do strony projektu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

  • Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

  • Przekierowanie na stronę Biura Projektów

  • Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  • Baner kierujący do strony nt. programu Poznaj Uczelnię, zostań studentem!

feedback
feedback