Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

W środę 5 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Była to pierwsza Inauguracja nowych Władz Uczelni z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem na czele. Wykład inauguracyjny pt. „Jak wykorzystać odkrycia medyczne?” wygłosił prof. dr hab. Marek Jakóbisiak z Zakładu Immunologii WUM.

WUM ma piątego Prorektora

4 października w naszej Uczelni odbyły się wybory na stanowisko Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. Tę nową funkcję, utworzoną po raz pierwszy w historii WUM, będzie sprawował prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak.

Międzynarodowa Konferencja Pulmonologiczna

W dniach od 29 września do 1 października br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni odbyła się konferencja poświęcona postępom w leczeniu chorób płuc. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś.

Read more »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na XX Festiwalu Nauki

W dniach 24-29 września nasza Uczelnia uczestniczyła w warszawskim Festiwalu Nauki - corocznej imprezie, której celem jest popularyzacja nauki w społeczeństwie. Na tegoroczną edycję Festiwalu złożyło się ponad pięćset wydarzeń z udziałem naukowców i studentów. W gronie poularyzatorów nauki znaleźli się przedstawiciele Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego WUM. 

Prof. Stefan Tyski stanął na czele Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

26 września br., podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w trakcie XXVIII Zjazdu PTM, wybrano nowe Prezydium Zarządu Głównego PTM na kadencję 2016-2020. Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów został prof. dr hab. Stefan Tyski - kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej. Na Sekretarza Zarządu Głównego PTM wybrano dr Agnieszkę E. Laudy - również z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Spotkanie z nauką w Jabłonnie

W dniu 24 i 25 września odbył się Festiwal Nauki w Jabłonnie. Podczas tej cyklicznej imprezy popularnonaukowej, ponad 50 wystawców reprezentujących uczelnie wyższe, instytuty, stowarzyszenia i instytucje państwowe przedstawiło swoje osiągniecia i ciekawostki naukowe. W gronie organizatorów znaleźli się reprezentanci naszej Uczelni.
[ Webmaster ]

projekty

  • Baner kierujący do strony nt. programu Poznaj Uczelnię, zostań studentem!

  • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

  • Baner kierujący do strony nt. kursu przygotowawczego

  • Przekierowanie na stronę Biura Projektów

  • Baner kierujący do strony projektu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

  • Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

  • Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni