Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Innowacyjna operacja w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

21 października zespół specjalistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: dr Paweł Łęgosz (operator), prof. Paweł Małdyk (asysta) i dr Mateusz Kulig (II asysta) przeprowadził nowatorską operację wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, której model wyprodukowano z użyciem technologii 3D.

Nagroda dla zespołu pod przewodnictwem prof. Leszka Królickiego

W dniach 15-19 października br. w Barcelonie odbył się 29 zjazd Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. W trakcie jego trwania zespołowi kierowanemu przez prof. dr. hab. med. Leszka Królickiego z Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznano nagrodę Marie Curie Award za zaprezentowaną pracę pt. "Secondary glioblastoma multiforme - local alpha emiters targeted therapy with 213Bi-DOTA-substance P”. Po raz pierwszy nagroda ta trafiła do rąk zespołu z kraju Europy Centralnej i Wschodniej.

Akademicki Ośrodek Onkologiczny WUM i COI – nowe otwarcie dla warszawskiej i polskiej onkologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podpisały w środę 19 października 2016 r. List Intencyjny. Dokument zakłada wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego, poszerzenie bazy dydaktycznej i usługowej w zakresie onkologii klinicznej i doświadczalnej. List Intencyjny podpisali Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Dyrektor COI prof. Jan Walewski, w obecności Wiceministra Zdrowia Pana Jarosława Pinkasa.

Pracownik naszej Uczelni wyróżniony na Kongresie Targeting Microbiota

Dr hab. Marcin Ufnal - Kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej z Wydziału Lekarsko Dentystycznego otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację ustną na Kongresie Targeting Microbiota, który odbywał się w Paryżu w dniach 17-19 października 2016.

Projekty naukowe WUM otrzymają wsparcie finansowe Fundacji NUTRICIA

18 października Fundacja NUTRICIA już po raz 20. przyznała granty naukowe, w ramach których finansuje projekty badawcze w obszarze żywienia człowieka. W bieżącym roku przydzielono 5 grantów, z czego 3 przypadły jednostkom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Wojciechowi Rowińskiemu

17 października w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Wojciechowi Rowińskiemu – wieloletniemu kierownikowi Kliniki, wybitnemu transplantologowi i chirurgowi.

Prof. Edward Towpik laureatem nagrody im. Sobolewskich

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu Onkologii Polskiej prof. Edward Towpik - Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został uhonorowany Nagrodą im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
[ Webmaster ]

projekty

  • Baner kierujący do strony nt. programu Poznaj Uczelnię, zostań studentem!

  • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

  • Przekierowanie na stronę Biura Projektów

  • Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

  • Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

  • Baner kierujący do strony projektu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

  • Baner kierujący do strony nt. kursu przygotowawczego