Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie poświęcone prof. Wiktorowi Grzywo-Dąbrowskiemu

20 kwietnia 2017 roku w sali wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej WUM wspominaliśmy osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego – Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1920-1963, a w latach 1932-1933, 1938-1939, 1939-1943 Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Na sesję historyczną zaprosili organizatorzy: prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. Paweł Krajewski – Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej oraz prof. Edward Towpik – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Prorektor prof. Barbara Górnicka. Przybyli również m.in. prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan I WL, prof. Krzysztof Zieniewicz – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, a także szerokie grono wybitnych profesorów, w tym: prof. Longin Marianowski, prof. Leszek Kryst, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prof. Witold Mazurowski, prof. Aleksander Wasiutyński, prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Zofia Rajtar-Leontiew.

Otwarcia sesji historycznej poświęconej prof. Wiktorowi Grzywo-Dąbrowskiemu dokonał prof. Mieczysław Szostek, który podkreślił, że jej zorganizowanie jest wyrazem oddania należytego hołdu przez całe środowisko akademickie naszej Uczelni nieprzeciętnym dokonaniom „jednego z twórców warszawskiego Wydziału Lekarskiego” oraz stołecznej medycyny sądowej. Przypomniał najważniejsze dokonania Profesora, skupiając się na wielkich zasługach związanych z zainicjowaniem w 1920 roku budowy gmachu Zakładu Medycyny Sądowej na ul. Oczki, a po II wojnie światowej jego odbudową, oraz czynnym udziale w tajnej edukacji przyszłych lekarzy podczas wojny, działając w tzw. „Szkole Zaorskiego”.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś podziękował organizatorom za przygotowanie spotkania poświęconemu wybitnemu specjaliście medycyny sądowej, przez ponad 40 lat kierującemu Zakładem Medycyny Sądowej, nieprzeciętnemu naukowcowi oraz Dziekanowi Wydziału Lekarskiemu. Kończąc swoje przemówienie Rektor złożył na ręce prof. Edwarda Towpika niezwykły eksponat – historyczny Łańcuch dziekański Wydziału Lekarskiego – z prośbą o zdeponowanie w zbiorach Muzeum Historii Medycyny WUM. Jednocześnie prof. Mirosław Wielgoś poinformował o przekazaniu do kierowanej przez prof. Edwarda Towpika placówki Łańcucha byłych dziekanów Wydziału Farmaceutycznego oraz Sztandaru Akademii Medycznej w Warszawie.

Prof. Paweł Krajewski wygłosił wykład „Działalność naukowa prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego”. W prezentacji, bogato ilustrowanej archiwalnymi fotografiami, zdjęciami dokumentów oraz wydanych publikacji naukowych, prof. Krajewski omówił najważniejsze zagadnienia poruszane w licznych pracach badawczych prof. Grzywo-Dąbrowskiego. Podsumowując, podkreślił, że pomimo upływu wielu lat od śmierci Profesora, tematyka prac naukowych, którym poświęcił się prof. Wiktor Grzywo-Dąbrowski, jest wciąż bardzo aktualna.

Kończąc oficjalną część spotkania, prof. Mieczysław Szostek poinformował o odnalezionej ekspertyzie prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego dotyczącej przyczyn śmierci płk. Armii Krajowej Lucjana Załęskiego, a następnie zachęcił wszystkich zebranych do podzielenia się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat Bohatera sesji historycznej.

 

Cezary Ksel
Biuro prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
[ Webmaster ]
feedback
feedback
feedback