Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Promocja książki „ Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)” wydanej przez Muzeum Historii Medycyny.

W środę, 13 stycznia br., odbyło się kolejne Spotkanie Muzealne, podczas którego przedstawiono książkę dr Marii Ciesielskiej „Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. Publikacja ta inauguruje serię wydawniczą o nazwie: „Biblioteka Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Uroczystą promocję zaszczycił swoją obecnością JM Rektor - prof. Marek Krawczyk.

Otwarcie Centrum Usług CitoNet na terenie kampusu naszej Uczelni

We wtorek, 12. stycznia 2016 roku, w wyremontowanym budynku „dawnej pralni”, znajdującym się na terenie kampusu naszej Uczelni, odbyło się otwarcie Centrum Usług CitoNet, nalężącego do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, Prezes Toruńskich Zakładów Opatrunkowych - pan Jarosław Józefowicz oraz Prezes Zarządu CitoNet - pani Monika Michna.

Spotkanie Noworoczne

W czwartek, 7 stycznia 2016 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne obecnych Władz z byłymi Rektorami naszej Uczelni.

Spotkanie wigilijne

22 grudnia 2015 roku na zaproszenie JM Rektora prof. Marka Krawczyka Pracownicy i Przyjaciele naszej Uczelni przybyli na tradycyjne spotkanie wigilijne.

Nowa era sportu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

17 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego naszej Uczelni. Symboliczną wstęgę przecięli wraz z prof. Markiem Krawczykiem: Przewodnicząca Komitetu Honorowego Pani Ewa Kłobukowska, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Andrzej Kraśnicki, Mistrzyni olimpijska Pani Otylia Jędrzejczak, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pan Jerzy Chrzanowski, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Pan dr hab. Dariusz Białoszewski.

XXV Sesja Noblowska

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku, w Galerii Porczyńskich - Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się XXV Sesja Noblowska zorganizowana tradycyjnie przez I Wydział Lekarski naszej Uczelni.

Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla absolwentki naszej Uczelni

10 grudnia Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN - prof. Witold Rużyłło, w obecności JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marka Krawczyka, wręczył lek. Annie E. Płatek - absolwentce kierunku lekarskiego I Wydziału Lekarskiego WUM, a obecnie doktorantce w I Katedrze i Klinice Kardiologii oraz studentce Wydziału Nauki o Zdrowiu, nagrodę „Laur Medyczny im. dra Wacława Mayzla”.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]