Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

W środę 5 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Była to pierwsza Inauguracja nowych Władz Uczelni z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem na czele. Wykład inauguracyjny pt. „Jak wykorzystać odkrycia medyczne?” wygłosił prof. dr hab. Marek Jakóbisiak z Zakładu Immunologii WUM.

WUM ma piątego Prorektora

4 października w naszej Uczelni odbyły się wybory na stanowisko Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. Tę nową funkcję, utworzoną po raz pierwszy w historii WUM, będzie sprawował prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak.

Międzynarodowa Konferencja Pulmonologiczna

W dniach od 29 września do 1 października br. w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni odbyła się konferencja poświęcona postępom w leczeniu chorób płuc. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś.

Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na XX Festiwalu Nauki

W dniach 24-29 września nasza Uczelnia uczestniczyła w warszawskim Festiwalu Nauki - corocznej imprezie, której celem jest popularyzacja nauki w społeczeństwie. Na tegoroczną edycję Festiwalu złożyło się ponad pięćset wydarzeń z udziałem naukowców i studentów. W gronie popularyzatorów nauki znaleźli się przedstawiciele Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego WUM. 

Prof. Stefan Tyski stanął na czele Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

26 września br., podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w trakcie XXVIII Zjazdu PTM, wybrano nowe Prezydium Zarządu Głównego PTM na kadencję 2016-2020. Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów został prof. dr hab. Stefan Tyski - kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej. Na Sekretarza Zarządu Głównego PTM wybrano dr Agnieszkę E. Laudy - również z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Spotkanie z nauką w Jabłonnie

W dniu 24 i 25 września odbył się Festiwal Nauki w Jabłonnie. Podczas tej cyklicznej imprezy popularnonaukowej, ponad 50 wystawców reprezentujących uczelnie wyższe, instytuty, stowarzyszenia i instytucje państwowe przedstawiło swoje osiągniecia i ciekawostki naukowe. W gronie organizatorów znaleźli się reprezentanci naszej Uczelni.

Nominacje profesorskie

27 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych znaleźli się pracownicy naukowi naszej Uczelni.

Czytaj dalej »

Nasi studenci laureatami konkursu „Diamentowy Grant”

23 września br. rozstrzygnięto V edycję konkursu realizowanego w ramach programu „Diamentowy Grant”. Wśród wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy są reprezentujący WUM: Sonia Borodzicz i Karol Deutsch.

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich

„Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dziś” oraz „Zakochaj się w pielęgniarstwie” to dwa hasła, które przyświecały 13 edycji sympozjum pielęgniarek oraz osób związanych z tym zawodem. Trzy dni kongresu, który odbył się w Warszawie były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z tej dziedziny.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]