Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

Z głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o odejściu wieloletniego adiunkta
Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni

Dr. n. med. Macieja Sierpińskiego

związanego  z II Katedrą i Kliniką Chirurgiczną,
Kliniką Chirurgii Ogólnej i Plastycznej oraz  Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie.

Wspaniałego chirurga, cenionego dydaktyka,
człowieka o wyjątkowej osobowości, pełnego ciepła, dobroci i humoru.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

 Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoRektor, Senat i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2018 r. zmarł

Prof. dr hab. dr h. causa Albert Herz


Uczony o światowej renomie.
Członek Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften,
Dyrektor Max-Planck-Institut fur Psychiatrie (1979 – 1981),
Twórca i Kierownik Zakładu Neurofarmakologii w tym Instytucie (1972 – 1981).

Profesor był między innymi:
Członkiem Niemieckiej Akademii Nauk – Leopoldina,
Wiceprezydentem Niemieckiego Towarzystwa Farmakologicznego,
Członkiem Honorowym Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Bólem oraz Niemieckiego
Stowarzyszenia Neuropsychofarmakologicznego i Neuropsychiatrycznego.

Był autorem i współautorem wielu podręczników i monografii oraz publikacji,
wśród których część powstała we współpracy z polskimi naukowcami.
Profesorowi zawdzięczamy wprowadzenie w naszych laboratoriach nowych technik badawczych.

W uznaniu zasług Profesora Akademia Medyczna w Warszawie nadała
mu w roku 1990 tytuł Doktora Honoris Causa.
Przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk został odznaczony Medalem Kopernika.

Żegnamy wybitnego Naukowca

Cześć Jego pamięci !

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

In Memory of Eminent Professor

Albert Herz

The Pharmacologist
Director of self-founded Department of Neuropharmacology of Max-Planck-Institute for Psychiatry
Doctor Honoris Causa of Medical University of Warsaw

Friend of many Polish scientists.

With great sadness

Head and community of Department of Experimental and Clinical Pharmacology
Medical University of Warsaw

Z głębokim żalem żegnamy

Ewę Alicję Paulo

wieloletniego pracownika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
oddanego dydaktyka i przyjaciela. 

Zespół Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube