Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat i Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

żegnają

prof. dr hab. n. med. Stefanię Jabłońską

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej
Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990),
Współtwórcę tzw. Warszawskiej Szkoły Dermatologicznej,
Autorkę wielu podręczników akademickich, m.in. Chorób skóry oraz licznych artykułów,
wybitnego Naukowca, który włożył znaczący wkład w rozwój krajowej i światowej dermatologii.
Pani Profesor była Nauczycielem akademickim
kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów i profesorów,
Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962–1982 i 1987–1995),
a następnie jego Honorową Przewodniczącą,
należała do kilkudziesięciu towarzystw naukowych na świecie.

 

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor

składamy wyrazy współczucia.

Z  głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

Prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Bliskim Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka

II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Kierownik Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990)
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962 1982 i 1907-1995)

Odszedł Lekarz z powołania,
Autorka wielu publikacji,
która z pełnym zaangażowaniem przez kilkadziesiąt lat
kształciła młode kadry medyczne,
rozwijała polską naukę i naszą Uczelnię.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. zw. dr. hab. n. med. Zdzisława Dziubka

Nestora polskiej medycyny tropikalnej i chorób zakaźnych,
wybitnego Lekarza i Pedagoga,

Absolwenta  Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1954,
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 
Wieloletniego Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych,

Kierownika Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1980-2002,

Przewodniczącego Krajowego Zespołu Specjalistycznego Chorób Zakaźnych w latach 1990-94,

Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych w latach 1988-1992,

Członka Krajowego Komitetu ds. AIDS i Członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Autora ponad 100 prac naukowych.

Pan Profesor cieszył się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów,
wniósł wielki wkład w powstanie i rozwój medycyny tropikalnej w Polsce.

Polska medycyna poniosła wielką stratę.
Żegnamy Człowieka wielkiego serca, wiedzy i rozumu.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

 


 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. n. med. Zdzisława Dziubka

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownika Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych w latach 1980-2002. 

Cenionego nauczyciela akademickiego

Cieszącego się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów.

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim smutkiem przyjęła  
wiadomość o śmierci
w wieku 95 lat
wielkiej Postaci naszej Alma Mater 

prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

Pan Profesor był Członkiem naszej społeczności akademickiej przez ponad 70 lat -  
był Absolwentem naszej Uczelni z roku 1949, w macierzystej Akademii Medycznej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej.

Odeszła wielka Postać polskiej medycyny, nieprzeciętny Naukowiec,  
znakomity Dydaktyk,
Nauczyciel akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów  
i profesorów, cieszący się uznaniem współpracowników,
Autor kilkunastu książek i monografii oraz ponad 100 publikacji naukowych.

Żegnamy niezwykle skromnego, uczynnego i życzliwego Człowieka,  
który przez kilkadziesiąt lat z pasją rozwijał polską medycynę i naszą Uczelnię.

Wielkie zaangażowanie i praca Pana Profesora zostały docenione:  
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Zdrowia  
Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego oraz Medalem im. dra. Tytusa Chałubińskiego.

Panie Dziekanie, nasza Uczelnia jest Panu Profesorowi wdzięczna za całe dobro,  
jakie przez lata od Pana otrzymywała.

Zachowamy Pana Dziekana we wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

 Odszedł doświadczony Dydaktyk, Człowiek cieszący się autorytetem 
w środowisku naukowym i  wśród studentów, Autor wielu publikacji.

 Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

  Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pana

prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Bliskim Pana Profesora
 składamy wyrazy głębokiego współczucia 


 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem żegnamy

prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

był nie tylko naszym Nauczycielem, ale przede wszystkim Przyjacielem i życzliwym człowiekiem,
na którego zawsze mogliśmy liczyć.
Pracował w pięciu uniwersytetach na czterech kontynentach, wszędzie pozostawiając przyjaciół.

Będzie go nam bardzo brakowało.
Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci

kierownik, pracownicy i doktoranci
Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej


Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci
Nestorki polskiej kardiologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med.
Krystyny Kubickiej

Absolwentki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1954,
związanej z II Kliniką Ogólnopediatryczną Instytutu Pediatrii naszej Uczelni w latach 1956-1979,
a następnie, w latach 1980-2000, Kierownika Kliniki Kardiologii
Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.

Pani Profesor cieszyła się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów,
wniosła wielki wkład w powstanie i rozwój kardiologii dziecięcej w Polsce.
Żegnamy Lekarza z powołania, który całe życie poświęcił najmniejszym pacjentom.

Polska medycyna poniosła wielką stratę.

Panu 
Profesorowi
Leszkowi Kubickiemu 
i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback