Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. Wacława Bogdana Czaplińskiego 

wieloletniego Kierownika Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii (1963-1993),
Vice-przewodniczącego Światowej Federacji Parazytologów (1974-1978),
a następnie Przewodniczącego Światowej Federacji Parazytologów (1978-1982),
Członka honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
znakomitego Naukowca, światowej sławy Parazytologa, Nauczyciela akademickiego,
Wychowawcę wielu pokoleń polskich parazytologów.

Dziekan, Rada Wydziału, cała Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego
oraz Pracownicy Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

Pana prof. dr. hab. n. med. Edwarda Zawiszy
– mojego mentora w dziedzinie alergologii

chciałbym wraz ze współpracownikami złożyć kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
z żalem przyjęli wiadomość o śmierci
znakomitego alergologa

prof. dr. hab. n. med. Edwarda Zawiszy

związanego z Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
Wydziału Nauki o Zdrowiu naszej Uczelni w latach 2003-2010.

Cześć Jego pamięci!

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana prof. dr. hab. n med. Edwarda Zawiszy

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

Dziekan i Rada
Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Lao 

wieloletniego Kierownika Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1987-2003),
Dyrektora Instytutu Transplantologii w latach 1988-1994.

Inicjatora powstania Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
i jego pierwszego Prezesa ( 1993-1995),
Pomysłodawcę powołania Krajowej Rady Transplantacyjnej,
Współtwórcę Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant".

 Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,

wybitnego Lekarza, znakomitego Naukowca,
który tak wiele uczynił dla warszawskiej i polskiej transplantologii.

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci

jednej z najwybitniejszych postaci polskiej transplantologii i nefrologii

prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Lao

związanego z naszą Uczelnią przez całe zawodowe życie,
Absolwenta z roku 1958,
wieloletniego Kierownika Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1987-2003),
Dyrektora Instytutu Transplantologii w latach 1988-1994.

 Odszedł Autor i Współautor ponad 160 prac naukowych,
kilkunastu rozdziałów w podręcznikach i skryptach,
Promotor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
Inicjator powstania Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
i jego pierwszy Prezes ( 1993-1995),
Pomysłodawca powołania Krajowej Rady Transplantacyjnej,
Współtwórca Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant".

 Żegnamy wybitnego Klinicystę, Naukowca, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł wybitny wkład w rozwój przeszczepiania narządów w naszym kraju oraz w kształcenie kadr medycznych.

 Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Nagrodami Ministra Zdrowia  i JM Rektora.

 Cześć Jego pamięci!

 

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Pana

Prof. dr. hab. med. Mieczysława Lao

byłego dyrektora Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
który położył wielkie zasługi dla rozwoju polskiej nefrologii i transplantologii.

  Kierownik i pracownicy Zakładu Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci


 Prof. dr. hab. dr. h. causa

Andrzeja Trzebskiego

 Nestora polskiej fizjologii

 
wielkiej Postaci polskiej medycyny, jej Ambasadora na forum międzynarodowym,
jednego z najwybitniejszych Absolwentów i Profesorów naszej Alma Mater,
Prorektora ds. Nauki (1981-1984), Dziekana Wydziału Lekarskiego (1972-1975),
Prodziekana macierzystego Wydziału (1970-1972),
Dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych AM w Warszawie (1978-1984)
Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967 – 1998).

Pan Profesor był Senatorem Uczelni (1972-1978, 1981-1984 oraz 1987-1993),
 Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki w latach 1987-1990
oraz Członkiem senackich komisji.

Odszedł Współautor i Współredaktor podręczników akademickich z fizjologii człowieka dla studentów medycyny i lekarzy,
 w tym podstawowego dwutomowego podręcznika akademickiego
 „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej i stosowanej
na którym kształciły się całe pokolenia studentów medycyny.

Świat akademicki i polska nauka straciły wielkiego Lekarza, Naukowca, Nauczyciela
 i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy i naukowców,
który był mocno zaangażowany we wspieranie i promowanie młodych badaczy,
nie tylko w Polsce, ale również w prestiżowych ośrodkach zagranicznych.

Praca z młodymi medykami była wielką pasją Pana Profesora,
 który wypromował 17 doktorów nauk medycznych i 9 doktorów habilitowanych.

Profesor był Członkiem rzeczywistym PAN, Przewodniczącym Wydziału Medycznego PAN (2003-2006), wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności (2001-2009), Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Chemorecepcji Tętniczej (1995-96),
 Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego
 oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Osobę Pana Profesora docenił Uniwersytet Jagielloński nadając w roku 2000 najwyższą godność akademicką
– tytuł Doktora Honoris Causa,
został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem nr 1 za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.

Żegnamy Pana Profesora z poczuciem ogromnej straty wielkiego Człowieka,
który był bardzo ceniony i lubiany przez naszą uczelnianą Rodzinę.

Cześć Jego pamięci!
        Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

 prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Trzebskiego

 Odszedł światowej sławy naukowiec, wybitny fizjolog, autorytet medyczny.

 Prorektor ds. Nauki w latach 1981-1984,
Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w latach 1972-1975,
Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności,
Kierownik Katedry Fizjologii Człowieka w latach 1967-1998,
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych,
Członek Zarządu Międzynarodowej Unii Nauk Fizjologicznych.


Nauczyciel akademicki i Wychowawca wielu pokoleń lekarzy,
Mentor i opiekun naukowy pokoleń doktorantów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Wraz z Jego odejściem nauka polska poniosła dużą stratę. 

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana

Prof. dr. hab. dr. h. causa  Andrzeja Trzebskiego

Prorektora ds. Nauki (1981-1984),
Dziekana Wydziału Lekarskiego (1972-1975),
Prodziekana Wydziału (1970-1972),
Dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych AM w Warszawie (1978-1984),
Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967 – 1998),
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
 II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback