Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim smutkiem przyjęła  
wiadomość o śmierci
w wieku 95 lat
wielkiej Postaci naszej Alma Mater 

prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

Pan Profesor był Członkiem naszej społeczności akademickiej przez ponad 70 lat -  
był Absolwentem naszej Uczelni z roku 1949, w macierzystej Akademii Medycznej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej.

Odeszła wielka Postać polskiej medycyny, nieprzeciętny Naukowiec,  
znakomity Dydaktyk,
Nauczyciel akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów  
i profesorów, cieszący się uznaniem współpracowników,
Autor kilkunastu książek i monografii oraz ponad 100 publikacji naukowych.

Żegnamy niezwykle skromnego, uczynnego i życzliwego Człowieka,  
który przez kilkadziesiąt lat z pasją rozwijał polską medycynę i naszą Uczelnię.

Wielkie zaangażowanie i praca Pana Profesora zostały docenione:  
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Zdrowia  
Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego oraz Medalem im. dra. Tytusa Chałubińskiego.

Panie Dziekanie, nasza Uczelnia jest Panu Profesorowi wdzięczna za całe dobro,  
jakie przez lata od Pana otrzymywała.

Zachowamy Pana Dziekana we wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

 Odszedł doświadczony Dydaktyk, Człowiek cieszący się autorytetem 
w środowisku naukowym i  wśród studentów, Autor wielu publikacji.

 Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

  Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pana

prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Bliskim Pana Profesora
 składamy wyrazy głębokiego współczucia 


 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem żegnamy

prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

był nie tylko naszym Nauczycielem, ale przede wszystkim Przyjacielem i życzliwym człowiekiem,
na którego zawsze mogliśmy liczyć.
Pracował w pięciu uniwersytetach na czterech kontynentach, wszędzie pozostawiając przyjaciół.

Będzie go nam bardzo brakowało.
Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci

kierownik, pracownicy i doktoranci
Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej


Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci
Nestorki polskiej kardiologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med.
Krystyny Kubickiej

Absolwentki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1954,
związanej z II Kliniką Ogólnopediatryczną Instytutu Pediatrii naszej Uczelni w latach 1956-1979,
a następnie, w latach 1980-2000, Kierownika Kliniki Kardiologii
Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.

Pani Profesor cieszyła się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów,
wniosła wielki wkład w powstanie i rozwój kardiologii dziecięcej w Polsce.
Żegnamy Lekarza z powołania, który całe życie poświęcił najmniejszym pacjentom.

Polska medycyna poniosła wielką stratę.

Panu 
Profesorowi
Leszkowi Kubickiemu 
i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci
w dniu 4 lutego 2017 r., w wieku 84 lat

dr. n. med. Andrzeja Krocina

 związanego z naszą Uczelnią przez 26 lat aktywnej pracy dydaktycznej i naukowej,
wieloletniego Adiunkta Zakładu Protetyki i Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej,
Członka Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.

 Żegnamy Specjalistę II stopnia protetyki stomatologicznej,
Prekursora projektowania protez szkieletowych oraz ceramiki próżniowej,
Członka Akademii Pierre Fauchard’a,
Inicjatora pisma „Protetyka Stomatologiczna”.

 Odszedł Mistrz wielu pokoleń studentów medycyny, niezapominany Nauczyciel akademicki, niekwestionowany Autorytet w dziedzinie dydaktyki przedklinicznej z zakresu protetyki stomatologicznej w Polsce, wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora macierzystej Uczelni za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą.

 We wdzięcznej pamięci naszej Społeczności akademickiej pozostanie jako wybitny człowiek o wielkim sercu.

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia przekazujemy 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci
wielkiego Nauczyciela akademickiego wielu pokoleń lekarzy

dr. n. med.

Romana Chruścikowskego

wieloletniego, niezapomnianego
Adiunkta Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej naszej Uczelni.
Żegnamy Człowieka wielkiego serca, wiedzy i rozumu.

To bolesna strata dla naszej uczelnianej Rodziny.

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia przekazujemy Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 6 stycznia 2017 roku

Pani
Prof. dr hab. n. farm. Danuty Zapolskiej-Downar

Wieloletniego pracownika
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Kierownika

 Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny LaboratoryjnejWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

  Cenionego nauczyciela akademickiego,
cieszącego się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów

 Rodzinie i Bliskim
Składamy najszczersze wyrazy współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału i Cała Społeczność Akademicka
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z żalem przyjęła wiadomość o śmierci w dniu 6 stycznia 2017 r.

Prof. dr hab. n. farm. Danuty Zapolskiej-Downar

Kierownika Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej od 2013 roku, Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej od 2008 roku.

W Osobie Pani Profesor nasza Uczelnia traci cenionego Nauczyciela akademickiego i wybitnego Naukowca.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor przykazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 13 stycznia 2017 r. o godz .12:00 w kościele św. Tomasza Apostoła
(ul. Dereniowa 12), po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz w Pyrach.

W dniu 06 stycznia 2017 roku odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie 

Prof. dr hab. n. farm. Danuta Zapolska-Downar 

Kierownik Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

W osobie Pani Profesor straciliśmy wybitnego naukowca,
nauczyciela akademickiego oraz życzliwą Koleżankę

 Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 13 stycznia o godzinie 12
w Kościele p.w. Św. Tomasza Apostoła w Warszawie przy ulicy Dereniowej 12,
po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30.

 Rodzinie Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia

 Współpracownicy z Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]