Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

 Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z żalem przyjęła wiadomość o śmierci

 Dr. hab. n. med. Marka Pastuszki

 Wieloletniego Adiunkta Katedry i Kliniki Neurochirurgii
I Wydziału Lekarskiego (1970-2001)
oraz Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu (2002-2014),
Specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej i neurochirurgii,
Wspaniałego Nauczyciela akademickiego, Naukowca i Lekarza z powołania.

 Rodzinie i Bliskim Pana Doktora
składamy wyrazy współczucia i wsparcia.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Janczewskiego

Dziekana I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni w latach 1987-1990,
Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego w latach 1977-2003,
Absolwenta naszej Uczelni z roku 1958,
Wspaniałego Nauczyciela akademickiego i Naukowca,
Autora ponad 400 prac naukowych,
Członka Honorowego: Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,
 Polskiego Towarzystwa Rynologicznego,
Członka Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum
oraz International Academy of Otorhinolaryngology.

 Pan Profesor był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie, Medalem za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego, Srebrnym Medalem im. Prof. Przemysława Pieniążka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów za działalność na rzecz społeczności otorynolaryngologów polskich.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy współczucia w wsparcia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 17 października o godzinie 13.00
na Cmentarzu Powązkowskim.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Janczewskiego

Dziekana I Wydziału Lekarskiego
 w latach 1987-1990

 Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii
I Wydziału Lekarskiego
w latach 1977-2003
Odszedł uznany specjalista w dziedzinie otolaryngologii, znakomity naukowiec, dydaktyk ceniony przez pokolenia studentów

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada i Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka naszej Uczelni
z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

Dr. n. med. Karola Purskiego

Wieloletniego Adiunkta
Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego,

znakomitego Nauczyciela Akademickiego,
Specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Łączymy się myślami z Rodziną i Bliskimi Pana Doktora.

 

 

 

Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. odszedł

Śp.

Prof. dr hab. Bogdan Pruszyński 

Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w latach 1986-1990


Prorektor ds. Klinicznych Uczelni w latach 1984-1986
 Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej w latach 1992-2004
Dyrektor Instytutu Radiologii  w latach 1982-1987

Członek Honorowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Towarzystwa Radiologów Ameryki Północnej
i Rosyjskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Odznaczony  medalem im. B. Rajewskiego za wybitne zasługi dla rozwoju radiologii europejskiej.
Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł od nas Wielki Człowiek, naukowiec 
i nauczyciel akademicki, wychowawca niezliczonej rzeszy studentów i lekarzy.

Śmierć Pana Rektora Prof. Bogdana Pruszyńskiego pogrąża w żałobie całą społeczność
akademicką naszej Uczelni.

 Żonie, całej pozostałej Rodzinie i Bliskim Pana Profesora  
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Głęboko poruszeni wiadomością o śmierci

Prof. dra hab. n. med. Bogdana Pruszyńskiego

  Rektora i Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie
w latach 1984-1990

 Składamy wyrazy współczucia Małżonce, Rodzinie i Bliskim Zmarłego

 W osobie Profesora żegnamy wybitnego lekarza,
naukowca i dydaktyka
Członka Społeczności Akademickiej naszego Uniwersytetu

 Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Rektor – Elekt
z zespołem Prorektorów - Elektów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. n. med. Bogdana Pruszyńskiego

 Rektora i Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie
w latach 1984-1990
Dyrektora Instytutu Radiologii w latach 1982-1987
 Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej
w latach 1992-2004

Odszedł uznany specjalista w dziedzinie radiologii, znakomity naukowiec,
dydaktyk ceniony przez pokolenia studentów
Do ostatnich dni aktywny członek Społeczności Akademickiej Wydziału i Uczelni.
Wszyscy ponieśliśmy olbrzymią stratę po odejściu Pana Rektora

Małżonce, Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada i Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego

Rektora Akademii Medycznej w latach 1986-1990

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy i studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana

Prof. dr. hab. n. med.  Bogdana Pruszyńskiego

Rektora Akademii Medycznej w latach 1986-1990

Bliskim Pana Profesora
 składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
 II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Głęboko zasmuceni żegnamy

Prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego

Rektora Akademii Medycznej w latach 1986-1990

Rodzinie i Najbliższym
 składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Prodziekan oraz pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]