Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są głęboko poruszeni śmiercią 

prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szczerbania

 Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981,

Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby I Wydziału Lekarskiego
w latach 1979-1989,
Organizatora i Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu w latach 2001-2006,
urodzonego 19 listopada 1930 roku w Kleszczelach,
Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie z 1954 roku,
przez całe życie związanego z macierzystą Uczelnią.

 Profesor Jerzy Szczerbań wywodził się ze szkoły prof. Jana Nielubowicza,
utworzył pierwszą w Polsce klinikę chirurgii wątroby,
był Autorem pierwszej polskiej monografii „Nadciśnienie wrotne”,
podręczników z zakresu chirurgii dróg żółciowych,
krwawień do przewodu pokarmowego i nadciśnienia wrotnego,
Autorem ponad 250 publikacji poświęconych
chirurgii ogólnej, doświadczalnej, wątroby oraz zdrowia publicznego,
Konsultantem regionalnym w dziedzinie chirurgii w latach 1986-89,
w latach 2001-2005 przewodniczył Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

 Pan Profesor był osobą niezwykle aktywną nie tylko w kraju,
ale także na arenie międzynarodowej,
odbywał liczne staże naukowe, m.in. w Sztokholmie, Rzymie, Belfaście i Bostonie,
w latach 1989-1996 był Dyrektorem Biura Rozwoju i Promocji Badań Naukowych
w Kwaterze Głównej WHO w Genewie,
Doradcą ds. Nauki Dyrektora Generalnego tej organizacji,
Kierownikiem projektu WHO ds. Centrum Zdrowia Publicznego w Kobe (Japonia).

 Profesor Jerzy Szczerbań należał do wielu towarzystw naukowych, m.in. był członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Prezesem Oddziału Warszawskiego TChP ( 2000-2005), Członkiem – Założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Wątroby, Dróg Żółciowych i Trzustki,
Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Sercowo-Naczyniowej.  

 Praca zawodowa, naukowa i organizacyjna Profesora została doceniona przez liczne gremia przyznaniem m.in. Krzyża Komandorskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi,
szeregu nagród naukowych i dydaktycznych
Ministra Zdrowia i Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.

 Odeszła wielka Postać polskiej medycyny,
wspaniały Lekarz, wybitny Chirurg,  nieprzeciętny Naukowiec,
znakomity Nauczyciel Akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy, chirurgów i specjalistów zdrowia publicznego.

 Będzie nam brakowało rad i opowieści Pana Rektora,
Jego niezwykłego poczucia humoru i wielkiej dobroci.

 Dziękujemy za wszystko Panie Rektorze!

 Żonie Eugenii, Synom  oraz całej Rodzinie i Bliskim Pana Rektora
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Głęboko zasmuceni żegnamy

Prof. dr. hab. Jerzego Szczerbania

Rektora Akademii Medycznej w latach 1979-1981

Rodzinie i Najbliższym

 składamy  wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Prodziekan oraz pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szczerbania

 Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981

 Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby I Wydziału Lekarskiego
w latach 1979-1989,
Organizatora i Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu
w latach 2001-2006,
Absolwenta Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z 1954 roku,
przez całe życie związanego z macierzystą Uczelnią.

Żegnamy wybitnego Lekarza, Chirurga, Naukowca, Nauczyciela Akademickiego i Wychowawcę kilku pokoleń lekarzy chirurgów.
Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora Jerzego Szczerbania

Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981.

Bliskim Pana Rektora składamy wyrazy  współczucia.

Dziekan, Rada Wydziału oraz cala Społeczność akademicka II Wydziału  Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szczerbania

Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

It is with deep sorrow and sadness that we have received the information of the passing away of

Nicholas Senatore

a fifth year student

of the Second  Faculty of Medicine with the English Division
and the Physiotherapy Division at our University.

We would like to offer the family and relatives our heartfelt condolences.


The Rector, the Senate, the students

and the whole academic community of the Medical University of Warsaw

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the sudden passing of 

Nicolas Senatore 

A talented and gifted student of medicine at the Second Faculty of Medicine with the English Division and the Physiotherapy Division at the Medical University of Warsaw.

We share the grief in this time of bereavement with deepest sympathy, and offer our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues.

Dean of the II Faculty of Medicine, Deputy Dean for English Division, Deputy Deans, Students and the entire academic community of the II Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw

In Loving Memory Of Our Dear Friend and Colleague

Nicolas Senatore 
1993 - 2018

Words fall short for expressing our sorrow for the loss of a bright student who touched so many lives. We would like to convey our sincere condolences and deepest sympathy to the family, relatives and friends.

His presence will be missed, but the tribute will live on in the trail of beautiful memories he left behind.

The English Division Student Government, Students and Community of the English Division of Medical University of Warsaw

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

związanego z naszą Uczelnią w latach 1952-1995,
Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych w latach 1980 – 1995,
Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia,
Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

Żegnamy wybitnego Lekarza,
znakomitego Naukowca i Nauczyciela akademickiego,
cenionego Członka społeczności akademickiej,
Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
 II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube