Ogłoszenia dla pracowników

Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł. Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Konkurs dla studentów i doktorantów "Application of 3d printing, augmented reality/ virtual reality in cardiology, interventional cardiology and cardiovascular imaging"

Organizatorzy 20go kongresu „New Frontiers in Interventional Cardiology” zapraszają studentów oraz doktorantów studiów medycznych do wzięcia udziału w konkursie  "Application of 3d printing, augmented reality/ virtual reality in cardiology, interventional cardiology and cardiovascular imaging".

Fulbright open lectures at the Medical University of Warsaw

The Polish-U.S. Fulbright Commission and the Medical University of Warsaw are pleased to invite for a series of guest lectures conducted by Fulbright grantees and alumni.

The lectures will be conducted in English and will showcase variety of topics and discplines, from fine arts and theatre to history and politics. Participation is free of charge and open to everyone. No registration is required.

Date and time: Lectures will take place once a week, on Fridays at 5:00 PM.

Program mentoringowy "MUWing Science"

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że od roku akademickiego 2019/2020 planujemy uruchomić pilotażowy Program mentoringowy dla studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim "MUWing Science". Program ten ma na celu pomóc studentom English Division rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukowe, jak również doskonalić umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć.

Idea programu zakłada indywidualną współpracę pomiędzy nauczycielami akademickimi WUM na różnym etapie kariery, a studentami ED naszej Uczelni. Mentoring może przybrać różne formy od zaangażowania studentów w prace kliniczne i nauki umiejętności praktycznych, jak również współpracę naukowo-badawczą w laboratorium czy pisanie wspólnych publikacji i to od Państwa w głównej mierze zależy oferta oraz zakres Waszego zaangażowania.

Liczne doświadczenia pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na przestrzeni lat ze studentami English Division pokazują , że współpraca ta może skutkować wspólnymi badaniami oraz publikacjami.

Chciałbym serdecznie zaprosić i zachęcić  pracowników naukowo - dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wzięcia udziału w Programie i objęcia opieką jednego lub  dwóch studentów ED. Wierzę, że współpraca ze studentami ED będzie owocna i przyniesie obopólne korzyści. Osoby zainteresowane Programem bardzo proszę o kontakt z Dziekanatem Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim pod numerem telefonu 22 57 20 502 lub droga mailową: english@wum.edu.pl lub
magdalena.kawalczewska@wum.edu.pl do 25 października 2019 roku, wraz z określeniem zakresu współpracy (kliniczna, naukowa oraz określenie dziedziny) tak, abyśmy mogli stworzyć bazę zainteresowanych osób, do których możemy skierować potencjalnych kandydatów.

Z wyrazami szacunku,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego - Dr hab. n. med. Marek Postuła

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone w wodzie metodą Halliwick

Fundacja Rozwoju WUM we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM zapraszają na zajęcia prowadzone przez Instruktorów Koncepcji Halliwick. Każdy z certyfikowanych instruktorów jest związany ze studiami fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zajęcia dedykowane są dzieciom z różnymi schorzeniami takimi jak: Zespół Downa, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, MPD i inne choroby nerwowe oraz nerwowo-mięśniowe, a także dzieciom po pierwszych, traumatycznych przejściach z wodą.

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania.

Zajęcia prowadzone metodą Halliwick odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora. W terapii wykorzystywane są różne formy aktywności w wodzie, przede wszystkim zabawy i gry, mające na celu przystosowanie psychiczne do środowiska wodnego, naukę kontroli oddechu, zachowania równowagi, a także swobodnego poruszania się w wodzie.

Spacer pt. „Na zawsze zapamiętani"

Muzeum Historii Medycyny WUM zaprasza…

Po sierpniowej wizycie akademików na Starych Powązkach nadszedł czas na odwiedziny grobów warszawskich lekarzy i farmaceutów na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Ze względu na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych zapraszamy w sobotę 26 października o godz. 11.00 na spacer pt. „Na zawsze zapamiętani.”, po kolejnej słynnej stołecznej nekropolii by zapalić świeczki na grobach profesorów m.in.: embriologa Mieczysława Konopackiego, kardiologa Zdzisława Askanasa, fizjologa Andrzeja Trzebskiego i dermatologa Mariana Grzybowskiego. Odwiedzimy także wspólnie miejsca spoczynku rektorów Marcina Kacprzaka (Akademia Medyczna w Warszawie) i Józefa Ujejskiego (Uniwersytet Warszawski). Tradycyjnie zwrócimy uwagę na uniwersyteckie zwyczaje pogrzebowe, dzieje akademickiej medycyny i farmacji w Warszawie oraz wskażemy najciekawsze symbole sztuki cmentarnej.

Czas zwiedzania do 2 godz. zegarowych. Spotkanie przy bramie bocznej Cmentarza Wojskowego (od strony parkingu), ul. Powązkowska 43/45.

http://muzeum.wum.edu.pl/spacer-pt-na-zawsze-zapamietani-po-cmentarzu-w…