Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2012

Projekt „Patent na biznes”

Projekt „Patent na biznes” daje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do prowadzenia firmy typu spin-off i spin-out.

Może z niego skorzystać 500 osób: studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz pracowników naukowych jednostek badawczych z obszaru województwa mazowieckiego.

W ramach szkoleń uczestnicy będą proszeni o przygotowywanie biznes planów na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Nagrodą za najlepszy biznes plan jest 10.000zł. Projekt sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja trwa od 15 października 2012 r. do 23 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje

Trzeci polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, posiadające potencjał rynkowy zarówno dla Polski, Izraela, jak i pozostałych krajów Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA. Zakończenie naboru wspólnych wniosków nastąpi 15 stycznia 2013 roku.

Więcej informacji: tutaj

Projekt „Kreatorzy innowacji”

Projekt KREATORZY INNOWACJI to projekt szkoleniowy, którego ideą jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji prac badawczo – rozwojowych, w tym zasad komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej, przygotowującej do samodzielnego opracowania strategii wdrażania innowacji.

Skierowany jest do pracowników naukowych z jednostek sektora badawczo-rozwojowego, tj. szkół wyższych, instytucji badawczych, instytutów naukowych PAN i konsorcjów naukowych.

Termin nadsyłania formularzy rekrutacyjnych:

- dla edycji VII-XII – 22 lutego 2013 r.

więcej szczegółów

Konkurs projektów w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu konkursu projektów w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pod nazwą „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” (STRATEGMED).

Program strategiczny koncentruje się na czterech obszarach współczesnej medycyny:
- kardiologii i kardiochirurgii
- onkologii
- neurologii i zmysłach
- medycynie regeneracyjnej
i odpowiada na wyzwanie jakim jest starzejące się społeczeństwo, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej.

Głównym celem Programu STRATEGMED jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, chorób nerek, cukrzycy, otyłości, chorób neurologicznych, psychicznych, depresji, chorób otępiennych, uzależnień, chorób alergicznych, zaburzeń procesów komunikacyjnych) oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego programu.

Budżet Programu przewidywany na lata 2012-2017 to 800 mln złotych.

Więcej informacji o programie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter