Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2013

Konkurs w Programie VENTURES

Do 15 kwietnia br. młodzi naukowcy, którzy chcą uzyskać środki na prowadzenie innowacyjnych badań, mogą składać wnioski w ogłoszonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ostatnim konkursie w programie VENTURES.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie: www.fnp.org.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora programu VENTURES: tel. (22) 423 14 06, e-mail: fundusze@fnp.org.pl

więcej informacji

Projekt „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych”

Biuro Projektów informuje, iż trwa nabór dokumentów do III edycji staży w ramach projektu „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych”. Rejestracji na stronie oraz przekazania dokumentów w wersji papierowej opatrzonej podpisami zgodnie z par. 4 Regulaminu należy dokonać do dnia 25 lutego 2013 r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 1 marca 2013 r., a kolejne najprawdopodobniej dopiero w listopadzie. Czytaj dalej »

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczyna 22 rok realizacji swojej misji. W ramach rozstrzyganych w 2013 roku konkursów planuje przeznaczyć na wsparcie nauki ponad 14,5 mln zł ze środków własnych i prawie 17 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Szczegółowa oferta programów znajduje się tutaj

Projekty: HOMING PLUS i POMOST

Biuro Projektów informuje o otwartych konkursach w ramach programu HOMING PLUS i POMOST (dziedziny Bio, Info, Techno). 

W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do składania wniosków w programie zapraszamy również młodych doktorów innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie oraz stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie. Czytaj dalej »

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do trzeciej edycji programu „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naborze do trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization.

Do Programu mogą przystąpić pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki. Czytaj dalej »

Konkurs w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – Strategmed”

Biuro Projektów informuje o otwartym konkursie w ramach programu strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – Strategmed.

Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

1.    kardiologii i kardiochirurgii
2.    onkologii
3.    neurologii i zmysłach
4.    medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkursy w ramach programu Zdrowie Publiczne

Biuro Projektów informuje o otwartych konkursach w ramach programu Zdrowie Publiczne. Otwarte ogłoszenie obejmuje zarówno finansowanie niewielkich inicjatyw (konferencje, spotkania), jak i dużych projektów badawczych realizowanych przez konsorcja europejskie.

Szczegóły dotyczące wszystkich otwartych konkursów w ramach programu ZP znajdują się na stronie EAHC

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter