Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2013

Spotkanie otwierające projekt „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja ogólnouczelnianego projektu pod nazwą: „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W prace projektowe będą aktywnie włączani przedstawiciele całej społeczności akademickiej WUM: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz interesariusze zewnętrzni Uczelni.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie otwierające projekt, z udziałem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr. hab. n. med. Marka Kulusa, które odbędzie się dnia 22 stycznia (wtorek) o godz. 14.00 w sali seminaryjnej 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63 (parter).

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia (tel. 22 57 20 518; e-mail: biurojakosci@wum.edu.pl).

TRNASVAC - Projekty Infrastruktury Badawczej typu I3 (Integrated Infrastructure Initiative)

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na Projekty Infrastruktury Badawczej TRANSVAC. W ramach Inicjatywy TRANSVAC można uzyskać wsparcie badań dotyczących wirusa krowianki. W projekcie zostanie nieodpłatnie udostępniona aparatura badawcza oraz możliwość pozyskiwania ekspertyz.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie

Nowy konkurs Programu Zdrowie

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu przez Komisję Europejską naboru wniosków w ramach II  Programu Zdrowie, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na organizację w roku 2014 konferencji poświęconych celom określonym w Programie, czyli:

  • Wzrostowi bezpieczeństwa zdrowia obywateli
  • Promocji zdrowia 
  • Tworzenia i rozpowszechniania informacji i wiedzy z zakresu zdrowia

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 22 marca 2013 roku.

Więcej informacji o programie na stronie

Drugi konkurs w ramach ERA-NET NEURON II (JTC 2013)

Biuro Projektów informuje, iż 10 stycznia 2013 rozpoczęła się druga edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON II.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurobiologii. Temat konkursu brzmi: European Research Projects on Mental Disorders, a jego celem jest organizacja międzynarodowych projektów badawczych, podejmujących tematykę zaburzeń psychicznych.

Finansowane będą badania podstawowe, mające na celu zrozumienie podstawowych mechanizmów choroby, jak również badania kliniczne. Tematyka projektów może obejmować zaburzenia afektywne, związane ze stresem, zaburzenia lękowe, schizofrenie, urojenia, zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a także inne zaburzenia psychiczne. Badania związane z demencją nie będą finansowane w niniejszym konkursie. Czytaj dalej »

Aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

Biuro Projektów przypomina, iż Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess prowadzi następujące nabory na projekty stypendialne dla doktorantów i naukowców:

1. Niemcy – stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta; termin: na bieżąco
Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter