Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie dot. występowania zdarzeń niepożądanych w czasie hospitalizacji

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, w piśmie z dnia 22.04.2015 r. poinformowało o wszczęciu postępowania nr BSBP-271-16/15 o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest kompleksowa usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie badania na temat występowania zdarzeń niepożądanych w czasie hospitalizacji na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej, opracowanie wyników badania i sporządzenie raportu, w ramach projektu Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent, nr POKL.02.03.03-00-008/13, Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 134.000 Euro. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2015 r.

Adres strony: www.cmj.org.pl; numer sprawy: BSBP-271-16/15

Nabór uzupełniającym na szkolenia w ramach TransFormation.doc.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/ podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe/ badawcze wspierające młodych naukowców do drugiego naboru kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne szkolenia z umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Czytaj dalej »

Informacja dla zainteresowanych II konkursem Programu BIOSTRATEG

W związku z planowanym na czerwiec 2015 r. uruchomieniem II konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO" BIOSTRATEG, pod poniższym linkiem dostępne są wstępne informacje dotyczące zasad przeprowadzenia procedury konkursowej.

http://www.ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,3307,informacja-dla-zainteresowanych-ii-konkursem-programu-biostrateg.html

Ministerstwo Zdrowia wkrótce ogłosi konkursy w ramach PO WER 2014-2020

W 2015 roku Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosi 3 konkursy:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) - Planowana data ogłoszenia konkursu: II kwartał 2015

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej - Planowana data ogłoszenia konkursu: II kwartał 2015

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi - Planowana data ogłoszenia konkursu: III kwartał 2015

Link do strony Ministerstwa Zdrowia: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2-2330-Plan_Dzialania_Ministerstwa_Zdrowia_zatwierdzony_Wkrotce_pierwsze_nabory_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.html

Trzeci polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty

NCBR oraz Ministerstwo Technologii Tajwanu ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze. Wnioski mogą dotyczyć badań w następujących obszarach:

  • neuroscience,
  • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
  • environment (water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations),
  • materials science and engineering.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 roku.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,3271,otwarcie-trzeciego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2015.html

III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych"

Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Czytaj dalej »

Program Kariera – płatne staże dla studentów i absolwentów

Do 6 maja 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 12. edycji akcji Program Kariera. Celem konkursu jest umożliwienie studentom i absolwentom, którzy nie ukończyli 30. roku życia, płatnych praktyk w czasie wakacji.

Aby wziąć udział w konkursie kandydat musi rozwiązać case study zamieszczone na stronie organizatora konkursu.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: http://www.programkariera.pl/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter