Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2015

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Rozwój” 2.b.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. To szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom  - rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 280 mln zł.

Moduł „Rozwój” 2.b. obejmuje wspieranie, stymulowanie i promowanie nowatorskich badań (zespołowych i indywidualnych, krajowych oraz międzynarodowych) podejmowanych przez humanistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, mających charakter integracyjny: interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, międzydziedzinowych oraz partycypacyjnych, w tym projektów łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną.

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 15 maja. Więcej informacji pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/.

Otwarcie pierwszego polsko-tureckiego konkursu

Do 15 czerwca 2015 r. można składać wnioski do otwartego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) konkursu na wspólne projekty w obszarach: ICT, Health and life sciences, Food, Energy. Czytaj dalej »

Konkurs konsorcjum JPI HDHL: Intestinal Microbiomics

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI A Healthy Diet for a Healthy Life zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze Intestinal Microbiomics. Czytaj dalej »

Nabór do kolejnej edycji programu „Top 500 Innovators”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Do tej pory wzięło w nim udział 320 osób. Edycja programu w 2015 roku przewiduje udział 180 osób.   Czytaj dalej »

Konkurs 1/1.1.2/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/1.1.2/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu informatycznego IP w terminie: od 7 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Czytaj dalej »

Konkurs 1/1.1.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/1.1.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.  

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy, w którym jeden etap obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym. Czytaj dalej »

15. edycja Nagród Naukowych POLITYKI - stypendia dla mlodych naukowców

Fundacja Tygodnika POLITYKA zachęca do wzięcia udziału w 15. edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Do 22 czerwca br. na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych w wysokości 10 tys. zł. Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter