Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2015

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 r. W najbliższych miesiącach prowadzone będą nabory wniosków w priorytetach projekty B+R przedsiębiorstw, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, badania naukowe i prace rozwojowe.

Nabory wniosków w ramach poszczególnych konkursów będą prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój 2015.

Otwarcie drugiego polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Photonic Components and Systems for Production and Measurement in the fields of Communication, Medicine, Lighting and Security.

NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 12 maja 2015 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/berlin/art,3173,otwarcie-drugiego-polsko-berlinskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-obszarze-fotoniki.html

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów

Do 30 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.

Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.granty-na-badania.com/2015/03/fulbright-senior-award-stypendi....

Do 30 kwietnia 2015 r. trwa także nabór zgłoszeń w ramach konkursu Fulbright Junior Advanced Research Award na stypendia w USA dla doktorantów.

Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET Call 2015

03.02.2015 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Czytaj dalej »

Planowane otwarcie naboru wniosków w II konkursie programu JPI AMR

17 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPI AMR. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących temat Repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic resistance.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.jpiamr.eu/activities/pre-call-announcement-2/

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony w dniach 17 marca 2015 r. – 12 maja 2015 r. Wszelkie informacje o konkursie będą dostępne w dniu ogłoszenia konkursu na stronach: www.ncbr.gov.pl oraz www.jpiamr.eu.

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2015 roku

03.03.2015 r. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI:

nabór 2/2015 – do 15 października 2015 (do godz. 16.00)

Budżet konkursu na 2015 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA oraz więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3212,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2015-roku.html

Dodatkowy nabór wniosków w konkursie popularyzatorskim INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Od 2 marca do 28 kwietnia br. młodzi naukowcy-popularyzatorzy będą mogli składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*. Celem konkursu jest promowanie badań interdyscyplinarnych oraz rozwój umiejętności z zakresu popularyzowania nauki. Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter