Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

II edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego na prowadzenie kręgielni

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  435,33 m2 na prowadzenie kręgielni.

 - wysokość wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Cena wywoławcza 83,50 zł netto/m2 

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kręgielni w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 01 czerwca 2016 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 02 czerwca 2016 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9).

 

Ogłoszenie

Zał. 1 - plan lokalu

Zał. 1.1 - zdjęcie

Zał. 1.2 - zdjęcie

Zał. 1.3 - zdjęcie

Zał. 2 - szczegółowe warunki konkursu

Zał. 3 - regulamin konkursu

Zał. 4 - formularz ofertowy

Zał. 5 - wzór umowy

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o powierzchni 435,33 m2 na prowadzenie kręgielni

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  435,33 m2 na prowadzenie kręgielni.

 - wysokość wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Cena wywoławcza 167,00 zł netto/m2 

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kręgielni w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   do dnia 19 kwietnia 2016 r.

 Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 20 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

Ogłoszenie

Załącznik nr 1, plan lokalu

Załącznik nr 2, szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3, regulamin

Załącznik nr 4, formularz ofertowy

Załącznik nr 5, wzór umowy

III edycja Konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego o powierzchni 7,94 m2

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  7,94 m2 na prowadzenie kiosku – saloniku prasowego.

 - wysokość wadium 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kiosku – saloniku prasowego w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 08 kwietnia 2016 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 11 kwietnia 2016 r. do godziny 16.00

 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 plan lokalu

Załącznik nr 2 szczegółowe waunki konkursu

Załącznik nr 3 regulamin konkursu

Załącznik 4 formularz ofertowy

Załącznik nr 5 wzór umowy na czas określony

II edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

- wysokość wadium 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- cena wywoławcza 20 zł netto/m2

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie restauracji w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 23 lutego 2016 r.

Termin składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 08 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 09 marca 2016 r. godz. 10.00, miejsce otwarcia ofert pozostaje jak w ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Plan lokalu - Załącznik 1

Szczegółowe warunki konkursu - Załącznik 2 (UWAGA: 01.03.2016 r. nastąpiła zmiana załącznika numer 2)

Regulamin konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowych - Załącznik 3

Oferta - Załącznik 4

Umowa najmu - Załącznik 5

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

w Warszawie 

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  18 m2 na prowadzenie sklepu sportowego.
Wysokość wadium 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 26 lutego 2016 r. do godziny 16.00

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 Plan lokalu
Załącznik nr 2 Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 Regulamin konkursu nofert na wynajem powierzchni użytkowej
Załącznik nr 4 Oferta
Załącznik nr 5 Umowa najmu

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube