Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

w Warszawie 

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  18 m2 na prowadzenie sklepu sportowego.
Wysokość wadium 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 26 lutego 2016 r. do godziny 16.00

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 Plan lokalu
Załącznik nr 2 Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 Regulamin konkursu nofert na wynajem powierzchni użytkowej
Załącznik nr 4 Oferta
Załącznik nr 5 Umowa najmu

 

 

I edycja Konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - plan lokalu

Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni 7,94 m2 na prowadzenie kiosku - saloniku prasowego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - plan lokalu

Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Dzielnicy Śródmieście. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2015 r. do godz. 16:00. Oferty należy złożyć w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (pokój  numer 9) przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

- Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym,

- Regulamin sprzedaży nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

- Formularz ofertowy

Konkurs na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na wynajem 4 m2 powierzchni użytkowej w budynkach:
1. Wydziału Farmaceutycznego WUM przy ul. Banacha 1 w Warszawie  - 1 m2,
2. Centrum Dydaktycznego  przy ul. Trojdena 2 A w Warszawie – 2 m2,
3.  Budynku przy ul. Pawińskiego 3C w Warszawie – 1 m2,
na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych w automatach vendingowych.

Cena wywoławcza – 480 zł netto / m2.Wadium w wysokości 1 920 zł. Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 11 września 2015 r. do godziny 16.00. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1.1 rzut kondygnacji -1 budynek CD

Załacznik 1.2. - rzut kondygnacji parter bud. Wydziału Farmaceutycznego

Załącznik nr 2 szczególowe warunki konkursu

załącznik nr 3 regulamin konkursu ofert

załącznik nr 4 formularz ofertowy na wynajem powierzchni

Załącznik nr 5 - wzór umowy na czas oznaczony

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter