Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Ogłoszenia     Praca

VI Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego

24 marca 2017 roku w Sali wykładowej im. prof. Antoniego Dobrzańskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyła się  VI Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością Rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Konkurs „Supertalenty w medycynie”

Puls Medycyny zaprasza do udziału w konkursie „Supertalenty w medycynie”.

W konkursie mogą brać udział młodzi lekarze (do 39. roku życia), którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku, a także wśród pacjentów i którzy mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami lekarskimi, naukowymi lub organizacyjnymi.

Kandydaci oceniani będą według czterech kryteriów, w skali od 1 do 10. Wygrywa osoba, która uzyska największą łączną liczbę punktów. Pod uwagę brane będą sukcesy w codziennej praktyce lekarskiej, osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach) oraz perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach). Kandydat nie musi spełniać wszystkich tych warunków.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 marca br. na adres: m.wysocka@pulsmedycyny.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.pulsmedycyny.pl.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback