Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Ogłoszenia     Praca

Naukowiec z naszego Uniwersytetu laureatem konkursu w programie TEAM-TECH

11 lipca br. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła zwycięzców pierwszego konkursu w programie TEAM-TECH, w ramach którego zespoły badawczo-rozwojowe otrzymują dofinansowanie na prowadzenie prac B+R w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe. Jednym z nagrodzonych w tej edycji jest dr n. med. Tomasz Rygiel z Zakładu Immunologii WUM.

Symboliczne czepkowanie absolwentek położnictwa

W poniedziałek, 11 lipca br., w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka położne kończące studia licencjackie wypowiedziały słowa uroczystej przysięgi, ślubując służbę drugiemu człowiekowi, przyjęcie odpowiedzialności za zawód oraz wierność zasadom etycznym. 

Naukowiec Uczelni wśród laureatów V edycji projektu „Iuventus Plus”

Mgr Jakub Piwowarski z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego został jednym z laureatów V edycji „Iuventus Plus” - projektu dla młodych naukowców do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

Profesor Jean Bousquet Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

30 czerwca 2016 roku w murach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomu Doktora Honoris Causa Profesorowi Jeanowi Bousquet – światowej sławy pulmonologowi i alergologowi, połączona z promocją doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych i doktorów nauk o zdrowiu I Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2015/2016.

Uroczysta promocja lekarzy Oddziału Nauczania w Języku Angielskim

Absolwenci English Division II Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2015/2016 odebrali w piątek, 1 lipca, dyplomy ukończenia studiów lekarskich przyznające im tytuł Medical Doctor (MD). Tegoroczni abiturienci 4 i 6 letnich programów studiów pochodzą z 16 krajów świata, m.in. Arabii Saudyjskiej, Norwegii, Malezji, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Australii, Niemiec.

Konferencja dotycząca innowacji w terapii nowotworów

W dniach 27-28 czerwca odbyła się Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu STREAM. Zarówno młodzi naukowcy jak i uznani badacze z całego świata prezentowali wyniki swoich najnowszych badań z zakresu immunoonkologii.

Wręczenie nagród JM Rektora za 2015 rok

27 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2015.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]