Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Główne kontakty

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

tel. centrali: (22) 57 20 913

NIP: 525-00-05-828, REGON: 000288917

Kancelaria WUM:
tel.: (22) 57 20 902
faks: (22) 57 20 154

Sprawy socjalne studentów i doktorantów:
Dział Obsługi Studentów

Informacje dla kandydatów na studia:
www.wum.edu.pl/rekrutacja
e-mail: rekrutacja@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 998 (czynny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00)

Rzecznik prasowy
http://rzecznik.wum.edu.pl/

Baza jednostek uczelni
jednostki.wum.edu.pl

Baza pracowników
www.wum.edu.pl/baza_pracownikow

Kontakt w sprawie kampanii promocyjnych adresowanych do studentów i/lub pracowników WUM, wynajmu powierzchni reklamowych i wystawienniczych na terenie uczelni
Biuro Informacji i Promocji
www.biip.wum.edu.pl
e-mail: biip@wum.edu.pl

Kontakt w sprawie awarii i usterek: www.wum.edu.pl/telefony-alarmowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter