Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Projekt „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informujemy, że 10 grudnia 2012 r. otwarto konkurs ERA-NET EuroNanoMed II na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

·Regenerative medicine;
·Diagnostics;
·Targeted delivery systems.

Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata. Na finansowanie polskich podmiotów wybranych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 7 grup badawczych, z przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie, oraz muszą zawierać partnerów zaliczających się do minimum dwóch grup wnioskodawców spośród następujących trzech wyodrębnionych:

·uczelnie wyższe i instytuty badawcze;
·szpitale, placówki służby zdrowia i organizacje zdrowotne;
·przedsiębiorstwa.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Koordynator projektu składa wspólny wniosek w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed w terminie do dnia 4 marca 2013 r.

Więcej informacji o konkursie: tutaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter