Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II Konkurs w ramach Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases

Biuro Projektów informuje, iż dnia 10 grudnia 2012 został otwarty międzynarodowy II konkurs w ramach Joint Programming on combating Neurodegenerative Disease. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do konkursu w obszarze badań klinicznych pt.: „European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases" i przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

• Alzheimer’s disease and other dementias
• Parkinson’s disease and PD‐related disorders
• Prion disease
• Motor neuron diseases
• Huntington’s disease
• Spinocerebellar ataxia (SCA)
• Spinal muscular atrophy (SMA)

Planowany okres realizacji projektu – do 3 lat. Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez minimum 3 i maksimum 8 zespołów badawczych, z co najmniej 3 różnych krajów.

Termin składania wniosków międzynarodowych (full-proposal) upłynie 21 marca 2013 r.

Więcej informacji na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej

Więcej informacji na temat przedmiotowych konkursów można uzyskać na stronach:

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-12-18-konkurs-jpnd

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/joint-programme/jpnd/aktualnosci/art,1727,ii-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-obszarze-chorob-neurodegeneracyjnych.html

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter