Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Program Ludzie 7 PR – trwające konkursy

Biuro Projektów przypomina o trwających konkursach na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców. Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:

  • Marie Curie Intra-European Fellowships – granty wyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7.Programem Ramowym na okres od 12 do 24 miesięcy. Budżet konkursu to 134 mln €
  • Marie Curie International Outgoing Fellowships – granty wyjazdowe do kraju pozaeuropejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z 7PR. Budżet konkursu to 44,50 mln € 
  • Marie Curie International Incoming Fellowships – granty przyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7PR dla naukowców przebywających w kraju pozaeuropejskim. Budżet konkursu to 44,40 mln €.

Termin zamknięcia konkursów – 14 sierpnia 2013 roku, godz. 17.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji oraz możliwość aplikacji na stronach poświęconych konkursom

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter