Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwszy konkursu w ramach Programu INNOMED

Biuro Projektów informuje o naborze wniosków do Programu sektorowego INNOMED, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 8 lipca 2013 r.
Wnioskodawcą może być:

  • konsorcjum naukowe w rozumieniu składające się wyłącznie z jednostek naukowych nie- będących przedsiębiorcą i przedsiębiorców, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny;
  • grupa przedsiębiorców, w skład której wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców, w tym co najmniej jeden będący członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, działających wspólnie na podstawie umowy; 
  • przedsiębiorca, będący członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. 

Projekty finansowane w ramach Programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu lub technologii z obszaru tematycznego: Produkty lecznicze i wyroby diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w onkologii;
  • wyniki badań Projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej, tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 5lat od daty zakończenia realizacji Projektu; 
  • przedsiębiorca realizujący Projekt zaangażuje w jego realizację wkład własny (w przypadku przedsiębiorców będących członkami Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, co najmniej 20% tego wkładu musi stanowić wkład pieniężny).

Minimalna wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna 10 mln PLN.

Więcej informacji o konkursie na stronie projektu.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter