Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Szkolenia z projektu „STER dla B+R”

Rozpoczynają się kolejne szkolenia z projektu „STER dla B+R” realizowanego przez Akademie Morską w Gdyni wspólnie z ODTiK.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Szkolenia są bezpłatne.

  • „Aspekty finansowe oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym” – Warszawa 18-19 listopada 2013 r.
  • „Zarządzanie projektem badawczym w pigułce” – Poznań 9-11 grudnia 2013 r.

Na każdym szkoleniu przewidziano 15 miejsc, a uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering i noclegi.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić i przesłać dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji na stronie internetowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter