Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wynik VIII edycji przetargu nieograniczonego na zbycie ośrodka wypoczynkowego w Somiance w powiecie wyszkowskim

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w pisemnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat Wyszkowski, w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332;1333;1334;1335/1, będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Nie wpłynęła żadna oferta

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter