Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwszy konkurs w programie "Międzynarodowe Agendy Badawcze MAB"

26 listopada 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła pierwszy konkurs w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)”.

Program adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców.

Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi 126 mln EUR.

Proces składania wniosków w konkursie jest trzyetapowy. Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej do 15 stycznia 2016 roku, do godz. 16:00.
Wersję papierową należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji. Decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje o programie, terminach, zasadach uczestnictwa w pierwszym konkursie oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie programu:
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter