Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  240,25 m2 na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

- wysokość wadium 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- cena wywoławcza 20 zł netto/m2

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie restauracji w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 23 lutego 2016 r.

Termin składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 08 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym Konkursie ofert został przeniesiony na
 09 marca 2016 r. godz. 10.00, miejsce otwarcia ofert pozostaje jak w ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Plan lokalu - Załącznik 1

Szczegółowe warunki konkursu - Załącznik 2 (UWAGA: 01.03.2016 r. nastąpiła zmiana załącznika numer 2)

Regulamin konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowych - Załącznik 3

Oferta - Załącznik 4

Umowa najmu - Załącznik 5

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter