Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego o powierzchni 140,00 m2 na prowadzenie bufetu

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie przy  ul. Banacha 1, o powierzchni 140,00 m2 na prowadzenie bufetu.
- wysokość wadium 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- cena wywoławcza 20 zł netto/m2.
Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie bufetu w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 29 czerwca 2016 r.

 Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 30 czerwca 2016 r. do godziny 16.00 

Ogłoszenie

Zał nr 1, plan lokalu

Zał. nr 2, szczegółowe warunki konkursu

Zał. nr 3, regulamin konkursu,

Zał. nr 4, formularz ofertowy

Zał. nr 5, wzór umowy

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback